De lestijden voor schooljaar 2023-2024 zijn:

Onder- en bovenbouw

1e uur       08.10- 08.55 
2e uur   08.55 - 09.40 
3e uur   09.40 - 10.25 
    PAUZE (20 min.)
4e uur   10.45 - 11.30 
5e uur   11.30 - 12.15 
    PAUZE (30 min.)
6e uur   12.45 - 13.30 
7e uur   13.30 - 14.15
    PAUZE (15 min.)
8e uur  

14.30 - 15.15

9e uur    15.15 - 16.00

 

Rooster(wijzigingen)

Iedere leerling heeft via de website en Somtoday toegang tot zijn/haar persoonlijke lesrooster. Wijzigingen in het dag- of lesrooster worden bekend gemaakt via Somtoday.

Uitval van lessen

Bij ziekte van een docent neemt een collega de les waar in de onderbouw, van het tweede tot en met zesde lesuur. Tijdens deze lesuren werken leerlingen aan hun leesdossier. Opdrachten hiervoor worden verstrekt door de sectie Nederlands.

In de bovenbouw verwachten we dat de leerlingen bij lesuitval huiswerk maken in de studieruimtes of aan het werk gaan in de mediatheek.