Overal waar mensen met elkaar werken en leven zijn regels nodig. Om te zorgen dat het leren en werken op onze school op een plezierige en veilige manier verloopt, verwachten wij van jou dat jij je houdt aan de algemeen geldende omgangsvormen en fatsoensnormen.

In de eerste weken van het schooljaar maken we samen afspraken om respect voor elkaar, het handhaven van een plezierige werkomgeving en de veiligheid te waarborgen.

De leefregels op Kottenpark zijn:

 • jassen en hoofddeksels horen in je kluisje. Als je religie het voorschrijft, mag je je hoofd bedekken. Natte bovenkleding kun je aan de aanwezige kapstokken hangen;
 • je mag in principe geen telefoon tijdens de lessen gebruiken;
 • alleen tijdens tussenuren en pauzes mag je geluidsapparatuur met hoofdtelefoon gebruiken, op voorwaarde dat je aanspreekbaar blijft;
 • in­ en uitgangen van de school hou je vrij in verband met de veiligheid. De hoofdingang is voor personeel en bezoekers;
 • je bent alleen in de studiehal om daar rustig te studeren;
 • het schoolterrein is alleen toegankelijk voor leerlingen van Kottenpark;
 • het bezit en gebruik van verdovende middelen niet is toegestaan;
 • je mag niet eten en drinken tijdens de lessen;
 • de verpakking van (meegenomen) eten en drinken doe je in de daarvoor bestemde afvalbakken;
 • je schrijft niet op banken, tafels, muren, wanden, etc.;
 • je mag niet roken in de school of op het schoolplein;
 • je fiets zet je netjes en op slot in de fietsenrekken;
 • je bromfietsen zet je netjes en op slot op de binnenplaats;
 • na afloop van je laatste les veroorzaak je geen overlast in de school, op het schoolterrein en in de omgeving.
 • je mag niet voetballen op het schoolplein.