Na de kerstvakantie van 2023 is Het Stedelijk Kottenpark een mobielvrije school geworden. Onder het motto ‘Mobiel thuis of in de kluis’ willen we de mobiele telefoon uit de lessen en het gebouw weren. Dit doen we natuurlijk niet zomaar. 


Eén van de belangrijkste nadelen van mobiele telefoons in klaslokalen is afleiding. Leerlingen raken vaak en snel afgeleid van de les, wanneer ze de beschikking hebben over hun telefoon. Dit zorgt ervoor dat leerlingen zich minder goed kunnen concentreren en de lesstof een stuk lastiger overkomt. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat mobieltjes in het klaslokaal gelinkt kunnen worden aan lagere cijfers, moeite met taal- en leesvaardigheid, minder sociaal contact tussen klasgenoten en FOMO (de angst om iets te missen).  

De overheid heeft bepaald dat vanaf 1 januari 2024 op scholen de inzet van mobiele telefoons in lessen niet is toegestaan. Het is aan de scholen zelf om concrete invulling aan het beleid met betrekking tot mobiele telefoons/andere technologische devices te geven. Het Stedelijk Kottenpark kiest op basis van gevoerde gesprekken met ouders, leerlingen en medewerkers voor het motto: ‘Mobiel thuis of in de kluis’.​​​​

Hoe gaat het mobielbeleid er in de praktijk uitzien?

  • Leerlingen die ervoor kiezen om de mobiele telefoon, smartwatch of tablet mee te nemen naar school, moeten deze bij binnenkomst volledig uitgeschakeld in hun eigen kluisje opbergen
  • Onder schooltijd’ betekent het moment van binnenkomen op het schoolterrein tot het moment waarop de leerling weer naar huis gaat en het schoolterrein heeft verlaten. Tussenuren, pauzes, lessen, activiteiten, schoolavonden, etc. vallen allemaal onder ‘schooltijd’
  • Laptops/chromebooks mogen onder schooltijd, buiten de pauzes om, alleen voor educatieve doeleinden gebruikt worden. Tijdens de verschillende pauzemomenten is het gebruik van een laptop/chromebook niet toegestaan
  • Om de leerlingen in pauzes meer plezier te bieden, is er spelmaterial aangeschaft
  • In bijzondere situaties kan een leerling ontheffing van het mobielverbod krijgen. De LOG neemt contact op met ouders van leerlingen die het betreft. Mocht u niet benaderd worden voor de kerstvakantie en u bent wel van mening dat er bij uw kind sprake is van een uitzonderingssituatie, dan kunt u contact opnemen met teamleider ondersteuning, Ilse Visschedijk ivisschedijk@hetstedelijklyceum.nl
  • Naast mobiele telefoons vallen ook smartwatches en tablets onder het nieuwe schoolbeleid
  • De school is tussen 07.45 uur en 16.00 uur altijd bereikbaar via 053-4821200