Het atheneum duurt zes jaar en bereidt leerlingen voor op een vervolgstudie op een universiteit. Leerlingen die bij ons atheneum doen, kunnen rekenen op een goede begeleiding. Vanaf de eerste schooldag volg zij les op hun eigen niveau. Door de lessen ‘studievaardigheden’ in de brugklas leren zij voldoende om de overgang naar het voortgezet onderwijs succesvol te laten verlopen. Leren plannen en leren leren staan centraal. In de mentorlessen besteden we veel aandacht aan de sfeer in de klas en ontwikkelen we de sociale vaardigheden. De mentor is voor leerlingen en ouders de gesprekspartner als het gaat om  hun welzijn en de resultaten.

Onderbouw

In de eerste twee leerjaren leggen de leerlingen een goede basis voor de rest van hun schoolloopbaan. Zo besteden wij veel aandacht aan leren leren, een goede studieverhouding en brede vorming. Daarnaast krijgen zij in de onderbouw tal van leuke en interessante projecten. Gelijk in de eerste maand werken leerlingen aan het project RAW (respect, aandacht, wilskracht). Zo leer zij snel, hoe we op Kottenpark met elkaar omgaan en staan leerlingen meteen op het podium om te presenteren aan hun ouders en medeleerlingen. Vanaf leerjaar 2 hebben leerlingen ook de mogelijkheid om masterclasses te volgen op de Universiteit Twente.

 

Profielkeuze

Het derde leerjaar is een schakeljaar naar de bovenbouw. In dat jaar gaan de leeringen samen met hun decaan onderzoeken welk profiel het beste bij ze past. ‘Leren kiezen’ noemen we dit. Leerlingen kiezen een profiel dat bestaat uit een combinatie van een aantal vakken. Hiermee hebben zij een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. Een profiel bestaat uit een aantal vakken en is opgebouwd uit:

  • een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is: Nederlands, Engels, wiskunde, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming, een moderne vreemde taal en lichamelijke opvoeding.
  • een profieldeel, dat elk van de profielen kenmerkt
  • profielkeuzevakken
  • een vrij deel, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om een extra vak te kiezen, waardoor leerlingen hun diploma in twee profielen behalen.

Er zijn vier profielen:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid 
  • Natuur en Techniek