Het atheneum duurt zes jaar en bereidt leerlingen voor op een vervolgstudie op een universiteit. Leerlingen die bij ons atheneum doen, kunnen rekenen op een goede begeleiding. Vanaf de eerste schooldag volgen zij les op hun eigen niveau. Door de lessen ‘studievaardigheden’ in de brugklas leren zij voldoende om de overgang naar het voortgezet onderwijs succesvol te laten verlopen. Leren plannen en leren leren staan centraal. In de mentorlessen besteden we veel aandacht aan de sfeer in de klas en ontwikkelen we de sociale vaardigheden. De mentor is voor leerlingen en ouders de gesprekspartner als het gaat om hun welzijn en de resultaten.

atheneum onderbouw

In de eerste twee leerjaren leggen leerlingen een goede basis voor de rest van hun schoolloopbaan. Zo besteden wij veel aandacht aan leren leren, een goede studiehouding en brede vorming. Daarnaast krijgen leerlingen in de onderbouw tal van leuke en interessante projecten. Zo leren zij snel hoe we op Kottenpark met elkaar omgaan en staan leerlingen meteen op het podium om te presenteren aan hun ouders en medeleerlingen. Vanaf leerjaar 2 hebben leerlingen ook de mogelijkheid om masterclasses te volgen op de Universiteit Twente.

atheneum profielkeuze

Het derde leerjaar is een schakeljaar naar de bovenbouw. In dat jaar gaan de leerlingen samen met hun decaan onderzoeken welk profiel het beste bij ze past. ‘Leren kiezen’ noemen we dit. Leerlingen kiezen een profiel dat bestaat uit een combinatie van een aantal vakken. Hiermee hebben zij een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. Een profiel bestaat uit een aantal vakken en is opgebouwd uit:

  • een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is: Nederlands, Engels, wiskunde, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming, een moderne vreemde taal en lichamelijke opvoeding.
  • een profieldeel, dat elk van de profielen kenmerkt
  • profielkeuzevakken
  • een vrij deel, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om een extra vak te kiezen, waardoor leerlingen hun diploma in twee profielen behalen.

Er zijn vier profielen:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid 
  • Natuur en Techniek

Tien voor taal

Naast aandacht voor de exacte vakken besteden we bijzondere aandacht voor de moderne vreemde talen Engels, Frans en Duits. Voor deze talen kun je internationaal erkende certificaten (Goethe Institut, Cambridge en Delf Scolaire) behalen.

Jaarlijks hebben wij projecten of activiteiten waarbij je de kennis van deze talen gebruikt. De wereld is namelijk groter dan Enschede of Nederland. Zo word je wereldwijs.

Afgelopen herfst zijn enkele leerlingen uit de derde klas naar Hamburg gegaan en in dit verslag vertellen ze over hun ervaringen. Klik hier voor het verslag