Is dans je lust en je leven? Ben je al een aantal jaren bezig met dans? Droom jij van een danscarrière op nationale en internationale podia? Maak dan kennis met onze Vooropleiding Dans.

 

ArtEZ Vooropleiding Dans Kottenpark

Hedendaags danser worden? De ArtEZ Vooropleiding Dans Kottenpark in Enschede stelt jonge dansers vanaf groep 7 in staat om school te combineren met professioneel dansonderwijs.

Vooropleiding Dans

Waarom de ArtEZ Vooropleiding Dans Kottenpark?

  • Tegelijk professioneel dansonderwijs volgen en je schooldiploma’s halen bij het Stedelijk Lyceum Kottenpark

  • Voor aanstormend en toptalent vanaf basisonderwijs groep 7 

  • Begeleiding in een professionele setting door gepassioneerde dansdocenten van Het stedelijk Lyceum Kottenpark die niet alleen goed zijn in dans maar ook in het overbrengen ervan en in het begeleiden van dansers

  • De vooropleiding richt zich op eigenheid in dans, maar met een stevige basis in verschillende danstechnieken kan je je in allerlei dansstijlen verder ontwikkelen

  • Gezonde, natuurlijke vorming van je fysieke en mentale ontwikkeling als danser, passend bij jouw leeftijd, mogelijkheden en manier van leren

  • Je maakt kennis met de vele beroepsmogelijkheden in het dansvak door middel van wekelijkse gastlessen

  • Je kan de ArtEZ Vooropleiding Dans ook volgen bij Innova. Beide vooropleidingen hebben hetzelfde doel: het ontwikkelen van jouw fysieke en mentale vaardigheden als danser.

Oriëntatieklas voor jonge dansers

In het dansvak is het belangrijk dat je op jonge leeftijd aan de voorbereiding begint. Weet je nu al dat je later professioneel danser, dansdocent of choreograaf wilt worden? Of hou je van dansen, maar weet je nog niet wat je ermee wilt? Bij de vooropleiding kun je al in groep 7 en 8 van de basisschool starten met de oriëntatieklas. De perfecte manier om uit te zoeken of je verder wilt in het dansvak. Na de oriëntatiefase kun je auditie doen voor de Vooropleiding Dans voor middelbare scholieren. 

Combineer school met een intensieve dansopleiding

Is dansen je lust en je leven? En wil je later misschien wel danser of dansdocent worden? Met de hbo-vooropleiding Dans in Enschede vergroot je de kans dat jij je droom kan waarmaken. 

Op een gewone middelbare school is het vaak lastig om een intensieve opleiding dans te combineren met school. Wij zijn onderdeel van het Stedelijk Lyceum Kottenpark in Enschede . Deze school voor havo, vwo/atheneum en Gymnasium behoort tot een van de twaalf DaMu scholen van Nederland. Hier kunnen jonge talenten in Kunstklassen een aangepast curriculum volgen, waardoor jij - naast alle danslessen, projecten en voorstellingen die bij de Vooropleiding Dans horen – ‘gewoon’ je schooldiploma halen. 

Na de vooropleiding ben je goed voorbereid op de audities van de bacheloropleidingen Dans en Docent Dans.

Toelating 

Zit je in de bovenbouw van de basisschool of in de brugklas en wil je de Vooropleiding Dans in Enschede gaan doen? Meld je dan hier aan voor de auditie

Lesprogramma

In het lesprogramma van de ArtEZ Vooropleiding Dans Kottenpark combineer je regulier onderwijs met een professionele dansopleiding.

Lesprogramma 

Wie de ArtEZ Vooropleiding Dans Kottenpark doet, volgt twee opleidingen tegelijkertijd: regulier onderwijs bij het Stedelijk Lyceum Kottenpark en een professionele dansopleiding. Bij voorkeur begin je met de vooropleiding als je ongeveer tien jaar bent. 

Wat leer je tijdens de ArtEZ Vooropleiding Dans?

Bij de Vooropleiding Dans ontwikkel jij je fysieke en mentale mogelijkheden als danser. De vooropleiding is een goede voorbereiding op een auditie bij een hbo-opleiding in het dansvak. Je krijgt een stevige danstechnische basis en leert verschillende dansstijlen, maar de focus ligt op hedendaagse dans. 

Er is tijdens de vooropleiding niet alleen aandacht voor danstechniek, maar ook voor het ontwikkelen van je eigenheid in dans; daarmee is het ook een start van je ontwikkeling als kunstenaar. 

Verder krijg je zicht op de vele beroepsmogelijkheden binnen het dansvak. Van uitvoerend danser tot choreograaf, van dansdocent tot dansrecensent en ga zo maar door. Ook ontwikkel je vaardigheden als jezelf uiten en presenteren, samenwerken, staan voor wie je bent, omgaan met chaos, improviseren en creëren. Oud-leerlingen geven aan dat de vooropleiding hen ook als mens heeft gevormd.

 

 

Tiemen Stemderding

Op de foto zie je Tiemen Stemerding.

Tiemen: ‘ik ben op mijn negende begonnen met dansen bij de Vooropleiding in Enschede. Tegenwoordig ben ik fulltime danser bij het dansgezelschap Skånes Dansteater in Zweden, waar ik samen met vijftien andere dansers elk jaar met allerlei verschillende choreografen werk. Voor mij is dit een droom die uitkomt en dat was nooit gelukt zonder de mooie en leerzame tijd die ik in Enschede bij de vooropleiding heb gehad.’ 

Groep 7 en 8 van het basisonderwijs: oriëntatiefase

Voor leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs is er de oriëntatieklas. Dit is een goede manier om te kijken of de professionele danswereld echt bij je past. 

In deze oriëntatiefase volg je onderwijs op je eigen basisschool en heb je daarnaast 3 keer per week dansles. De lessen worden gegeven na schooltijd, in de dansstudio’s van Kaliber Kunstenschool. Op het programma staan hedendaagse dans, creatief dansen, klassiek ballet en folklore. Om podiumervaring op te doen, treed je een aantal keer par jaar op in voorstellingen voor publiek. Je krijgt les van dansdocenten van het Stedelijk Lyceum Kottenpark. Zij stemmen de lessen zorgvuldig af op jouw leeftijd en mogelijkheden. Daardoor bouw je aan een natuurlijke en gezonde basis, waar je je hele leven plezier van hebt. 

Wil je na de oriëntatieklas toegelaten worden tot de ArtEZ Vooropleiding Dans Kottenpark? Dan moet je aan het eind van groep 8 auditie doen.

 

Workshopdag

Ben je geïnteresseerd in de oriëntatieklassen en de Vooropleiding Dans? Geef je dan eerst op voor de gratis workshopdag. Een mooie kans om ons te leren kennen. Je krijgt les in klassieke dans, moderne dans en folklore. Daarna geven leerlingen van de Vooropleiding Dans een presentatie. De workshopdag wordt verzorgd door docenten van de opleiding.

Meld je hier aan

Voortgezet onderwijs: vooropleiding

Wie de ArtEZ Vooropleiding Dans Kottenpark doet, volgt twee opleidingen tegelijkertijd: regulier onderwijs en een professionele dansopleiding. Om dit mogelijk te maken, werkt ArtEZ in Enschede samen met het Stedelijk Lyceum Kottenpark. Samen zorgen we ervoor dat onze jongeren niet alleen hun danstalent ontwikkelen, maar ook hun vmbo- (samenwerking Innova), havo- of vwo-diploma halen. Je volgt een rooster waarin regulier en dansonderwijs gecombineerd worden aangeboden.  Zo kun je school en vooropleiding combineren zonder overbelast te raken. 

Jaar 1 en 2

Je hebt op schooldagen dagelijks dansles, in totaal negen tot vijftien uur per week. Sommige leerlingen volgen daarnaast in de brugjaren ook nog lessen bij hun eigen dansschool. Om de lessen van de Vooropleiding Dans te kunnen volgen, krijg je in de onderbouw vrijstellingen voor de vakken lichamelijke opvoeding en beeldende vorming. De Vooropleiding is verdeeld in jaarklassen, zodat je altijd les hebt met leerlingen van dezelfde leeftijd. Je krijgt les in alle dansstijlen, maar de focus ligt op een sterkte technische basis en eigenheid in dans. In speciale dansprojectweken en door middel van gastlessen krijg je een beeld van de brede mogelijkheden in het dansvak.

Vanaf het vierde leerjaar

In de bovenbouw maakt het dansprogramma deel uit van je eindexamenpakket. Je hebt vrijstellingen voor de vakken CKV en maatschappijleer. Naast de danslessen op school dans je een aantal keren per jaar mee in verschillende voorstellingen. Om je vooropleiding af te sluiten is er een eindvoorstelling, deze avond vindt plaats in theater Concordia, en wordt vormgegeven door de leerlingen zelf. Het hoogtepunt van de avond: de uitreiking van de jaarlijkse AVL- Dansprijs (ADRIANA VREELING-LUBLINKHOF DANSPRIJS), de AVL- dansprijs wordt al sinds 1995 toegekend.

In het examenjaar kun je auditie doen voor een dansopleiding of een opleiding tot docent dans.

Van wie heb je les?

Je krijgt les van ervaren en bekwame dansdocenten van Het Stedelijk Lyceum Kottenpark. Zij hebben hun kennis opgedaan binnen het dansvak als danser, choreograaf of dansdocent.

Toelating en kosten

Toelating

Is dansen je lust en je leven en wil je later misschien wel professioneel danser, choreograaf of docent dans worden? Meld je dan aan voor de oriëntatieklas (als je in groep 7 of 8 van de basisschool zit) of voor de ArtEZ Vooropleiding Dans Kottenpark (voor middelbare scholieren). 

Toelatingseisen

Wil je deelnemen aan de oriëntatieklas of Vooropleiding Dans? Hou dan rekening met de volgende voorwaarden:

  • Je zit in groep 7 of 8 van het basisonderwijs of in de brugklas van het voortgezet onderwijs

  • Je moet eerst auditie doen en die auditie afsluiten met een positieve beoordeling

Ben je al 14 jaar en wil je toch heel graag auditie doen voor de Vooropleiding Dans Enschede? Neem dan contact op met Tess Lucassen,  t.lucassen@artez.nl

Aanmelding 

Aanmelden gaat per mail via t.lucassen@artez.nl  Na volledige inschrijving krijg je op het e-mailadres van de ouder/verzorger een bevestiging. 

Auditie

Tijdens de auditie beoordelen we je fysieke mogelijkheden, muzikaliteit, presentatie en creativiteit (kan je al iets van jezelf laten zien)? Ook kijken we in hoeverre je openstaat voor verbetering en voor iets nieuws leren.

Na de auditie krijg je binnen een week bericht of je bent toegelaten. De toelating geldt alleen voor de oriëntatieklas of Vooropleiding Dans en alleen voor het schooljaar dat direct op de auditie volgt. 

Data auditie : Maart 2022

Kosten vooropleiding of oriëntatieklas

In de oriënterende fase zijn de kosten € 450. De kosten voor de Vooropleiding Dans zijn € 1.050. Dit bedrag mag ook in tien termijnen worden betaald.  Verder moet je rekening houden met ongeveer € 250,- voor kleding. Voor ouders die de opleidingskosten niet kunnen dragen, is er een tegemoetkoming in de reiskosten mogelijk.

Contact

Meer weten over de ArtEZ Vooropleiding Dans in Enschede? Neem contact met ons op.

ArtEZ Vooropleiding Dans Kottenpark

Het Stedelijk Lyceum Kottenpark

Lyceumlaan 30, 7522 GK Enschede

Voor meer informatie: dansopleiding@hetstedelijk.nl

Coördinator Vooropleiding Dans Enschede: Tess Lucassen

Tel: 053-4821211 / 06-41701086