De opleiding duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op een vervolgstudie op een hogeschool (hbo). De afgelopen jaren hebben we getracht om een goed beeld te ontwikkelen op de “havo-leerling”, natuurlijk bestaat er niet één vast type havo leerling, maar we denken wel een aardig beeld te hebben van de kenmerken van de gemiddelde havo leerling. Daar willen we dan ook graag ons onderwijs op aanpassen. Onder andere door deel te nemen aan het project Havo van de Toekomst willen we de komende jaren ons havo onderwijs vernieuwen, zodat het aansluit bij de manier van werken en leren van de meeste havo-leerlingen. Onderwijs dat inspirerend, toekomstbestendig en praktisch gericht is, daar streven we naar. Leerlingen die bij ons havo doen, kunnen rekenen op een goede begeleiding. Vanaf de eerste schooldag volgen zij lessen op hun eigen niveau. Belangrijk hierbij is de rol van de mentor, de leerlingen krijgen een uur mentorles in de week. Tijdens deze lessen is er aandacht voor het groepsproces, voor omgangsnormen, executieve vaardigheden zoals: leren leren, leren plannen en natuurlijk ook het welbevinden van uw zoon of dochter. De mentor is voor zowel de leerlingen als de ouders het eerste aanspreekpunt en de gesprekspartner wanneer het gaat over welzijn en resultaten.
Wanneer een leerling de havo goed doorloopt en eventueel meer aan kan en deze ambitie ook heeft, kan hij doorstromen naar het vwo. Hiervoor gelden bijzondere normen. Deze kunt u vinden bij de overgangsrichtlijnen in de schoolgids onder ‘van klas tot klas’. 

havo onderbouw

In de eerste drie leerjaren leggen leerlingen een goede basis voor de rest van hun schoolloopbaan. Zo besteden wij veel aandacht aan leren leren, een goede studiehouding en brede vorming. Daarnaast krijgen zij in de onderbouw tal van leuke en interessante projecten. Middels deze projecten ontwikkelen de leerlingen verschillende vaardigheden, te denken aan presenteren, communiceren, kritisch denken en samenwerken.

havo profielkeuze

Het derde leerjaar is een schakeljaar naar de bovenbouw. In dat jaar gaan leerlingen samen met hun mentor en de decaan onderzoeken welk profiel het beste bij hen past. ‘Leren kiezen’ noemen we dit. Leerlingen kiezen een profiel, dat bestaat uit een combinatie van een aantal vakken. Hiermee hebben zij een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. Een profiel bestaat uit een aantal vakken en is opgebouwd uit:

 • een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is: Nederlands, Engels, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding
 • een profieldeel, dat elk van de profielen kenmerkt
 • profielkeuzevakken
 • een vrij deel, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om een extra vak te kiezen, waardoor je je diploma in twee profielen behaalt.

Er zijn vier profielen:

 • Cultuur en Maatschappij
 • Economie en Maatschappij
 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek

havo bovenbouw

In leerjaar 4 en 5 havo gaan leerlingen door met de vakken die zij in hun profiel gekozen hebben. Vanaf het begin van de 4e klas worden ze intensief begeleid door zowel hun mentor als de vakdocenten naar het eindexamen. Dit start al in klas 4, wat ook het voorexamenjaar wordt genoemd. Leerlingen maken kennis met het fenomeen schoolexamens, praktische opdrachten en clusters. Bepaalde toetsen die worden gemaakt tellen in klas 4 al mee voor het schoolexamen van klas 5. Aan het einde van jaar vier maken we ook al een start met het profielwerkstuk, ook een voorbereiding op het examenjaar.

Examentrainingen, zowel intern (door eigen vakdocenten) als extern zorgen ervoor dat leerlingen goed voorbereid het eindexamen ingaan. In 5 havo sluiten leerlingen het schooljaar af met het centraal schriftelijk eindexamen. Ook bereiden wij leerlingen in de bovenbouw voor op een goede keuze voor een vervolgopleiding vanuit de wetenschap dat een goede en gemotiveerde studiekeuze sterk bijdraagt aan studiesucces in een vervolgopleiding.

Tien voor taal

Naast aandacht voor de exacte vakken besteden we bijzondere aandacht voor de moderne vreemde talen Engels, Frans en Duits. Voor deze talen kun je internationaal erkende certificaten (Goethe Institut, Cambridge en Delf Scolaire) behalen.Samenwerking tussen het Kottenpark en het Goethe Institut bestaat deze maand 10 jaar (19-06-2018)”:
Jaarlijks hebben wij projecten of activiteiten waarbij je kennis van deze talen gebruikt. De wereld is namelijk groter dan Enschede of Nederland. Zo word je wereldwijs.

Afgelopen herfst zijn enkele leerlingen uit de derde klas naar Hamburg gegaan en in dit verslag vertellen ze over hun ervaringen. Klik hier voor het verslag

Nieuw kansklas havo - gestart schooljaar 2023-2024

Brugperiode

In de kansklas havo krijg je les op mavo/havo niveau. We beginnen met in beeld brengen op welk niveau je bij de verschillende vakken zit. Van daaruit wordt vervolgens onderwijs op maat geboden. Niet alleen de docenten weten dan waar jij staat, maar jijzelf ook. Dit zorgt ervoor dat je weet waar je nog mee moet oefenen, maar ook wat je al heel goed kan. Daardoor wordt leren leuker!

Na het eerste jaar ga je in principe altijd door naar het tweede jaar. In leerjaar twee doe je ook mee aan projecten op Het Stedelijk Zwering (mavo en onderbouw havo locatie) en maak je kennis met deze school. Pas aan het einde van het tweede jaar kijken we samen welke plek het meest geschikt is voor jou. Dit betekent dat je ofwel doorstroomt naar 3 havo op Kottenpark of naar 3 mavo op Het Stedelijk Zwering.

Begeleiding

Je krijgt les van een kleine groep vaste docenten. Zo leren zij jou goed kennen en kunnen zij je optimaal begeleiden in de eerste twee jaar. Daarnaast krijg je intensieve begeleiding van je mentor. Op deze manier zorgen we ervoor dat jij alle aandacht krijgt om het beste uit jezelf te halen. In de kansklas havo ligt de focus op het beste uit jezelf halen.

Voortgang

We kijken continu hoe het met je gaat en wat jij qua leren nodig hebt. Na het eerste jaar kijken we hoe jij er dan voor staat. Door gesprekken te voeren met jou en je ouders krijgen we goed in beeld wat jij nog nodig hebt om op het gewenste niveau te komen.

Doorstroom

Halverwege het tweede jaar krijgen we samen jouw vervolg steeds beter in beeld. Past doorstroom naar de mavo bij jou? Dan kijken we wat jij daarvoor nodig hebt. Hiervoor werken we intensief samen met Het Stedelijk Zwering. Kun je doorstromen naar de havo? Dan ga je in het derde jaar in een havo klas op Het Stedelijk Kottenpark verder. 

Goede start

We weten dat de overstap naar de middelbare school soms best groot kan zijn. Om jou te helpen bij de overstap naar de kansklas havo, organiseren wij voor de zomer al een kennismakingsprogramma. Je maakt vast kennis met je klas, de docenten en je mentor. Zo kun jij na de vakantie vol vertrouwen starten in je nieuwe klas. Ook aan het begin van het schooljaar besteden wij volop aandacht aan jouw overstap voor een goede start.

In het kort

 • voor leerlingen met een mavo/havo advies, die gemotiveerd zijn om het beste uit zichzelf te halen
 • les op mavo/havo niveau met maatwerk
 • in twee jaar tijd kijken welke plek het beste bij jou past
 • intensieve begeleiding
 • doorstroom mavo of havo na twee jaar

Klik hier voor de flyer