De opleiding duurt vijf jaar en bereidt leerlingen voor op een vervolgstudie op een hogeschool (hbo). Na de havo is er de mogelijkheid om door te stromen naar het vwo. Hiervoor gelden bijzondere normen. Deze kunt u vinden bij de overgangsrichtlijnen. 

Leerlingen die bij ons havo doen, kunnen rekenen op een goede begeleiding. Vanaf de eerste schooldag volgen zij lessen op hun eigen niveau. Door de lessen ‘studievaardigheden’ in de brugklas leren zij voldoende om de overgang naar het voortgezet onderwijs succesvol te laten verlopen. Leren plannen en leren leren staan centraal. In de mentorlessen besteden we veel aandacht aan de sfeer in de klas en ontwikkelen we de sociale vaardigheden. De mentor is voor de leerling en ouders de gesprekspartner als het gaat om het welzijn en de resultaten.

Onderbouw

In de eerste twee leerjaren leggen leerlingen een goede basis voor de rest van hun schoolloopbaan. Zo besteden wij veel aandacht aan leren leren, een goede studieverhouding en brede vorming. Daarnaast krijgen zij in de onderbouw tal van leuke en interessante projecten. Gelijk in de eerste maand werken ze aan het project RAW  waarin respect, aandacht en wilskracht aan bod komen. Zo leren zij snel, hoe we op Kottenpark met elkaar omgaan en staan ze meteen op het podium om te presenteren aan ouders en medeleerlingen.

Profielkeuze

Het derde leerjaar is een schakeljaar naar de bovenbouw. In dat jaar gaan leerlingen samen met hun decaan onderzoeken welk profiel het beste bij hen past. ‘Leren kiezen’ noemen we dit. Leerlingen kiezen een profiel, dat bestaat uit een combinatie van een aantal vakken. Hiermee hebben zij een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. Een profiel bestaat uit een aantal vakken en is opgebouwd uit:

  • een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is: Nederlands, Engels, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding.
  • een profieldeel, dat elk van de profielen kenmerkt
  • profielkeuzevakken
  • een vrij deel, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om een extra vak te kiezen, waardoor je je diploma in twee profielen behaalt.

Er zijn vier profielen:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

Bovenbouw

In leerjaar 4 en 5 havo ga je verder met de vakken die je in je profiel gekozen hebt. Vanaf het begin van de 4e klas word je intensief begeleid naar het eindexamen. Je maakt kennis met het fenomeen schoolexamens, praktische opdrachten en je persoonlijke mentor. Examentrainingen, zowel intern (door eigen vakdocenten) als extern, zorgen ervoor dat je goed voorbereid het eindexamen ingaat. In 5 havo sluit je het havo af met het centraal schriftelijk eindexamen.