Onze maatschappij verandert in een hoog tempo. We gebruiken andere vormen van communicatie en gebruiken (vooral) internet voor het opzoeken van informatie. Als scholengemeenschap hebben we een belangrijke taak om onze leerlingen daarop voor te bereiden. Wij passen ons onderwijs daarop aan.

Gratis Chromebook voor alle nieuwe leerlingen

Digitale leermiddelen zijn niet meer weg te denken in ons onderwijs. Dat hebben we zeker de afgelopen tijd ervaren, waarin we veel afstandsonderwijs hebben geboden. Het Stedelijk Lyceum vindt het belangrijk dat iedere leerling de ruimte én de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Gelijke kansen voor iedereen daar staan we voor. Voor komend schooljaar hebben we daarom een heel mooi aanbod ontwikkeld voor alle locaties van Het Stedelijk: iedere nieuwe leerling die zich aanmeldt krijgt gratis een nieuwe Chromebook ter beschikking. Het enige dat ouders hoeven bij te dragen zijn de kosten voor de verzekering en het onderhoud van het Chromebook. Dit betekent rond de € 3,00 *per maand voor een standaard Chromebook. 

Leren op een manier die bij jou past
We hoeven niemand meer te vertellen dat we niet meer om digitale lessen heen kunnen. Maar daarnaast zijn er nog andere voordelen van digitaal onderwijs. Lessen en huiswerk kunnen we beter personaliseren. We kijken wat jij nodig hebt om goed te kunnen leren. Maatwerk dus. We kunnen daardoor maatwerk per leerling verbeteren. Het werken met de gangbare lesboeken wordt door het aanbod van digitaal lesmateriaal sterk verrijkt.

Samenwerking met The Rent Company
Voor levering, service en onderhoud van een Chromebook werkt Het Stedelijk samen met The Rent Company. Wij geven aan wat onze wensen vanuit het onderwijs zijn. Op basis daarvan maakt de The Rent Company een voorstel welke apparaten hiervoor het meest geschikt zijn. Zo weet je zeker dat het Chromebook prima aansluit bij wat je nodig hebt bij ons op school.

MEER INFO IN ONZE SPECIALE FLYER