De bevorderingsrichtlijnen 2023-2024 

Examenreglement en het PTA

Elk schooljaar wordt een examenreglement en een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vastgesteld. In het examenreglement worden alle regels rondom het examen uitgelegd. In het PTA staan per vak aangegeven op welke manier en in welke tijdsperiode een vak getoetst en afgesloten wordt. Aan het eind van elk schooljaar moeten alle onderdelen afgerond zijn.

Het examenreglement en PTA vindt u hieronder: