Kottenpark biedt onderwijs voor havo, atheneum en gymnasium. Onze profilering ligt daarnaast op cultuur en wetenschap. Onze onderwijskundige focus ligt op formatief handelen. We vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan. Centraal staan rust, veiligheid, respect, structuur en een onderwijsklimaat waarin leerlingen worden aangemoedigd het beste uit zichzelf te halen. We bieden leerlingen een stevige basis voor hun vervolgopleiding en hun functioneren in de maatschappij. Uiteraard vinden we het belangrijk dat leerlingen geleerd wordt rekening te houden met anderen. 

 

Excellent onderwijs

Kottenpark heeft de ambitie om kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden. Onderwijs waarin leerlingen een goede basis leggen voor hun toekomst, zowel voor hun vervolgopleiding als voor hun toekomstige beroep. Daarbij stimuleren wij leerlingen om het voor hen hoogst haalbare niveau te bereiken. Of dat nu in cultuur, bèta-vakken, moderne vreemde talen of in de klassieke talen ligt. Talentontwikkeling, kansen krijgen en grijpen, daar draait goed onderwijs om. Net zoals de begeleiding en aandacht voor leerlingen die achterblijven. Goed onderwijs heeft ook te maken met de school als organisatie en als leergemeenschap. Wij hebben de ambitie een lerende organisatie te zijn die kwaliteit levert. We willen met elkaar uitdagingen van de toekomst aangaan en hierin gezamenlijk optrekken. Een school waar collega’s met en van elkaar leren, elkaar feedback geven en elkaar steunen. 

3D-printer

Wil jij je uitleven op 3D-ontwerpen? Al twee jaar beschikt het Kottenpark over een 3D printer die ingezet wordt bij het vak Handvaardigheid. Ook wordt elk jaar de cursus ‘Programmeren met Arduino’ gegeven. 

Pre-University

Vanaf klas 1 (atheneum en gymnasium) werken we samen met de Universiteit Twente in het Pre-University-programma. Dat betekent dat leerlingen lessen kunnen volgen aan de Universiteit Twente. Leerlingen die zich van hun beste kant laten zien kunnen een Honoursprogramma volgen op de Universiteit Twente. Zij nemen deel aan bijzondere masterclasses zoals academisch schrijven en wetenschapsfilosofie. Dit traject loopt van het 5e leerjaar tot halverwege het 6e leerjaar. Het pre-University programma biedt leerlingen een vliegende start in het academisch vervolgonderwijs.

Taal

Voor moderne vreemde talen kunnen leerlingen internationaal erkende diploma’s behalen. We werken hiervoor samen met het Goethe Institut en de British Council. Ook is Kottenpark partnerschool van het Goethe Institut. Jaarlijks vinden er uitwisselingen plaats en nemen leerlingen deel aan culturele evenementen.

 

Wetenschap Design Techniek vanaf de brugklas

Kottenpark biedt een wetenschap-design-techniek-klas voor havo- en vwo-leerlingen in de leerjaren 1 tot en met 3. In deze klas staan het doen van onderzoek en technische en creatieve vormgeving centraal. Per leerjaar wordt het aangeboden programma stapsgewijs ontwikkeld. Dat gebeurt in samenspraak met Tech Your Future en Consent. Tech Your Future is een initiatief van Saxion, de Universiteit Twente en Windesheim. 

Samenwerken vanuit één didactisch kader

Samen ontwikkelen deze instellingen vanuit één didactisch concept een doorlopende leerlijn. Dat gebeurt vanuit een maatschappelijk betekenisvolle context die zich richt op de thema’s: gezondheid en geluk, natuur en milieu en duurzaamheid en techniek. Binnen deze thema’s gaan leerlingen vervolgens projectmatig aan de slag, waarbij ze worden uitgedaagd om zelf op onderzoek uit te gaan en creatieve oplossingen te bedenken. Hierdoor worden leerlingen beter voorbereid op hun rol in een steeds sneller veranderende maatschappij (burgerschap). 

De 21e eeuwse vaardigheden die vanuit deze thema’s worden onderwezen zijn ontleend aan het kader van de Stichting Leerplan Ontwikkeling. (SLO)

Belangrijk uitgangspunt is dat de leerlingen plezier hebben in het onderwijs en leren het beste uit zichzelf te halen. De kans daarop is het grootst als het onderwijs aansluit bij de interesses en nieuwsgierigheid van de leerlingen en we hen de ruimte geven te onderzoeken, na te denken en te experimenteren en eigen keuzes te maken. In dat proces gaan we de leerlingen begeleiden en uitdagen bij het vinden van praktische toepassingen. 

De onderwerpen die in leerjaar 1 aan de orde komen bieden keuzemogelijkheden voor de leerlingen en worden aan hun medeleerlingen en ouders gepresenteerd.

Klik hier voor de flyer WDT klas

Wetenschap

Het wetenschapsprogramma op Kottenpark is speciaal voor nieuwsgierige leerlingen met interesse in wiskunde, exacte vakken en onderzoeken. Leerlingen leren een kritische en onderzoekende houding aan te nemen door onderzoeksvragen te formuleren, deze te onderzoeken en juiste conclusies te trekken. Daarnaast is er veel aandacht voor presenteren en samenwerken. Naast wiskunde B bieden wij ook als verdieping wiskunde D aan.

Vanaf de brugklas een speciale wetenschap | design | techniek klas. In deze klas gaan leerlingen aan de slag met maatschappelijke vraagstukken binnen de thema’s gezondheid & geluk, natuur & milieu en duurzaamheid & techniek. Denk hierbij aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van food design, DNA, water, afval,  wonen en energie.
In de bovenbouw sluiten de lessen informatica aan op het programma en de manier van lesgeven bij wdt. 

Vanaf klas 2 (atheneum en gymnasium) werken we samen met de Universiteit Twente in het Pre-University-programma. Leerlingen kunnen dan masterclasses volgen. Getalenteerde leerlingen kunnen een Honoursprogramma volgen op de Universiteit Twente. Zij nemen deel aan bijzondere masterclasses zoals academisch schrijven en wetenschapsfilosofie. Dit traject loopt van het 5e leerjaar tot halverwege het 6e leerjaar. Het pre-University  programma biedt leerlingen een vliegende start in het academisch vervolgonderwijs.

Cultuur

Kottenpark biedt als cultuurprofielschool naast tekenen, handvaardigheid en muziek, ook drama en dans als eindexamenvak. Leerlingen kunnen zich verder ontwikkelen in kunst en cultuur en maken op een actieve en boeiende manier kennis met kunst en cultuur. Er is een Kunstklas Beeldend, Muziek Theater en een Vooropleiding Dans of Muziek. Daarnaast zijn we een vooropleiding van de Hogeschool ArtEZ en een vooropleiding voor het conservatorium van ArtEZ. Hierdoor kunnen ook dans en muziek als eindexamenvak aanbieden. Kottenpark streeft er naar om de vakken die bij het cultuurprofiel horen ook aan die leerlingen aan te bieden die niet voor een cultuurprofiel kiezen.
 

Geprofileerd gymnasium

Sinds enkele jaren is ons bestaande onderwijsprogramma versterkt met het geprofileerd gymnasium. Hierbij is er veel aandacht voor de klassieke cultuur. Vanaf de brugklas volgen leerlingen Latijn en Grieks. Kennis van deze talen helpt leerlingen bij het leren van andere talen.