Brieven

Veel communicatie met de ouders van onze leerlingen verloopt via de mail: uitnodigingen voor ouderavonden, nieuwsbrieven of facturen. Het is dus van groot belang dat het juiste e-mailadres bij onze administratie bekend is. Wanneer het mailadres in de loop der tijd verandert, pas het dan zelf even aan via wachtwoord.hetstedelijk.nl.

 

Nieuwsbrieven

Vier keer per jaar brengt Kottenpark een nieuwsbrief uit voor ouders/verzorgers. Hierin geven wij verslag van activiteiten en projecten of laten we medewerkers aan het woord.

Wanneer het mailadres bij ons bekend is, versturen wij de nieuwsbrief digitaal.