Kennismaking

In het eerste leerjaar worden ouders van onze leerlingen aan het begin van het schooljaar door de mentor uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Ouderavond

Ieder schooljaar nodigen wij ouders uit voor informatieve ouderavonden. Dan wordt de gang van zaken op school besproken, er wordt informatie gegeven over de opleiding, vakkenpakket-, studie- en beroepskeuzebegeleiding. Ook maak je als ouder dan kennis met de mentor, teamleider en decaan. Op deze avonden kun je de klassensituatie en -sfeer bespreken. Daarnaast bestaat natuurlijk de mogelijkheid voor persoonlijk contact.

Rapportgesprekken

De resultaten van leerlingen, en daarmee de ‘rapporten’, zijn voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen op elk gewenst moment in het schooljaar digitaal in te zien via Somtoday. Het schooljaar is opgedeeld in drie delen. Aan het eind van een periode ontvangt de leerling een overzicht van de behaalde cijfers. Bij de eerste twee rapporten ontvangt u een uitnodiging voor de 8-minuten gesprekken met de vakdocenten. 

Vragen of klachten?

Een vraag of een klacht? Ouders zijn altijd van harte welkom om op afspraak (via e-mail of telefoon) medewerkers van de school te spreken. Het eerste contact verloopt via de mentor. Komen ouders er niet uit met de mentor, dan kunnen zij zich richten tot de teamleider, of in laatste instantie, de directeur.