Telefoonnummer (053) 482 12 00

Is een leerling ziek of te laat? Dan moet dit vóór 8.00 uur 's morgens telefonisch doorgegeven worden door één van de ouders of verzorgers. (053)- 482 1200. Wanneer een leerling meerdere dagen afwezig is, moet dit elke dag telefonisch gemeld worden. 
Wanneer een leerling tijdens de lesdag ziek wordt en naar huis wil, moet de leerling zich eerst melden bij de verzuimcoördinator aan de centrale balie.