Op Het Stedelijk vinden we het belangrijk dat je je thuis voelt. Het moet ook een beetje 'jouw' school zijn. Je krijgt bij ons op school dan ook alle ruimte om mee te denken en mee te doen. Doe je zegje in de medezeggenschapsraad of ondersteun onze medewerkers bijvoorbeeld op ict- gebied. Zet ook jouw talent in en grijp je kans! Heb je interesse? Geef dit dan bij je mentor aan.

Leerlingenparticipatie

Om onze leerlingen beter te betrekken bij het ontwikkelen van het beleid binnen de school heeft elke locatie een leerlingenraad. De leerlingenraad denkt mee over alles wat er speelt binnen de school vanuit het idee: de school maken wij samen! Onder de betreffende locatie vind je meer informatie over dit onderwerp.