Op elk gewenst moment kun je thuis de schoolresultaten van je kind bekijken via SOM. Daarnaast ontvangen de leerlingen meerdere keren per jaar een geprint rapport. Aan het eind van het schooljaar wordt beslist over de overgang naar het volgende leerjaar. De docenten nemen gezamenlijk een besluit over de bevordering in een rapportenvergadering. Dit besluit wordt genomen op grond van de overgangsrichtlijnen. Per onderwijstype en per locatie zijn er specifieke overgangsrichtlijnen. Deze zijn vastgesteld per cursusjaar. Meer informatie is te vinden onder de betreffende locatie.

Examenreglementen

Examenreglementen zijn te vinden onder het kopje Over ons/ Downloads/ .... Kijk vervolgens onder Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning.