De Raad van Toezicht van Het Stedelijk Lyceum bestaat uit:

Gerwin Pol (Voorzitter)

Gerwin Pol MBA (1969) is als directeur bestuurder werkzaam bij het Sportbedrijf Almelo. Sportbedrijf Almelo is het loket voor en van de sport en bewegen in Almelo. Daarvoor heeft Gerwin als organisatieadviseur/partner bij Pool Management & Organisatie in de publieke sector gewerkt en veel
jaren in directiefuncties bij de Rabobank. In de regio Twente was hij destijds werkzaam als Directeur Particulieren; Private Banking bij Rabobank
Noord Twente (Almelo).

“Een duurzame, vitale en gezonde samenleving heeft een stevig fundament nodig waar onderwijs, zorg en sport substantieel aan bij dragen. Elk onderdeel voor zich, maar synergetisch nog meer.”

Binnen de Raad van Toezicht is Gerwin naast zijn rol als voorzitter, ook lid van de Audit Commissie en de Remuneratie Commissie. Voor Gerwin toetrad tot de Raad van Toezicht van Het Stedelijk Lyceum, is hij ruim 8 jaar actief geweest als voorzitter van een bestuur in het primair onderwijs. Gerwin woont in Tubbergen, is getrouwd en heeft twee kinderen.

Oscar Peters

Dr. Oscar Peters (1970) heeft een onderwijskundige en communicatiewetenschappelijke achtergrond en opleiding. Hij is werkzaam als zelfstandig consultant op het gebied van strategisch management, marketingcommunicatie en innovatie. Daarnaast is hij als parttime docent verbonden aan de International Business School van Saxion Hogeschool. Hiervoor was hij onder meer werkzaam als strategisch consultant en product owner bij een full-service marktonderzoeksbureau en bij de Universiteit Twente in diverse bestuurlijke functies, waaronder onderwijsdirecteur van de Faculteit Management en Bestuur. Oscar is auteur van meer dan 30 wetenschappelijke publicaties en boeken op het terrein van communicatiewetenschap, mediapsychologie, (massa)mediagebruik en effecten, ICT en media-educatie. “Ons onderwijs is voortdurend in beweging met tal van uitdagingen en complexe problemen. Een boeiende en interessante omgeving die maakt dat ik graag vanuit mijn bestuurlijke ervaring en onderwijskundige expertise wil bijdragen bij de verdere ontwikkeling van Het Stedelijk Lyceum.“ Binnen de Raad van Toezicht van Het Stedelijk Lyceum heeft Oscar als speciaal aandachtsgebied onderwijs en innovatie. Oscar is getrouwd en woonachtig in Enschede en heeft drie kinderen.

Tjeerd Hobma

Dr.ir. Tjeerd Willem Hobma (1967) koppelt een brede maatschappelijke belangstelling aan zijn ervaring als kennisondernemer en bestuurder. “Mijn passie is ontdekkend leren en werken door kleine én grote mensen in onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Wanneer leerlingen en medewerkers zelf in de regie zijn van hun ontwikkeling kunnen zij laten zien dat er veel méér in hen zit dan hun omgeving in de regel toestaat. Nieuwe vormen van informatietechnologie en communiceren zijn inspirerend en bieden nieuw perspectief op ontwikkelen van talent. Tot 2004 was Tjeerd wereldwijd actief als associate professor in coastal zone studies in ITC van Universiteit Twente. Sindsdien werkte hij in de directies van kenniscentrum mobiliteit IvDM, dienstverlener Conclusion, CIT van Rijksuniversiteit Groningen, en kenniscentrum bouw Volandis.” Tjeerd is vader van twee kinderen op Het Stedelijk Lyceum. In de RvT ligt zijn focus op IT, onderwijsinnovatie en bedrijfsvoering.

Ellen Velthuis

Ellen Velthuis RA MSc (1974) is in haar huidige functie bij Universiteit Twente werkzaam als financieel directeur van Holding Technopolis Twente B.V., een 100% dochtermaatschappij van de universiteit. Een groot deel van de valorisatietaak van de universiteit is in deze onderneming ondergebracht. In deze functie is ze verantwoordelijk voor het financiële beleid in relatie tot het valorisatiebeleid, evenals een verdere professionalisering van de holding. Daarvoor was ze binnen de universiteit werkzaam als controller en intern accountant. Ze is haar loopbaan gestart bij KPMG Accountants N.V.
“Het is een mooie uitdaging om de beschikbare middelen zodanig in te zetten dat de talenten van de leerlingen voldoende worden geprikkeld, gestimuleerd en ontwikkeld.” Binnen de Raad van Toezicht heeft Ellen als speciaal aandachtsgebied het financieel beleid en ze is voorzitter van de Audit Commissie. Ellen is woonachtig in Ootmarsum, getrouwd en heeft twee kinderen.

Nur Aydin

Nur Aydin (1977) is werkzaam bij een Gezondheidscentrum in Hengelo als HR en Finance manager. Nur is tevens actief als commissaris bij een grote culturele instelling in Enschede. "Leerkrachten moeten een steeds rijker en aantrekkelijker arsenaal aan onderwijsmethoden toepassen om leerlingen klaar te stomen voor een maatschappij die voortdurend in wording is. Scholen staan voor de grote opgave om niet alleen te reageren op al die veranderingen, maar om innovatief en proactief te zijn en strategisch beleid te ontwikkelen die hun organisatie toekomstbestendig maakt. Ervaring heeft mij geleerd dat wanneer mensen met passie zich samen inzetten voor dat gemeenschappelijke doel, er echt wat kan worden bereikt." Nur woont in Enschede, is getrouwd en heeft drie kinderen. Na het afronden van haar studie jarenlang werkzaam geweest in het bankwezen (Private en Business Banking).