Het komt wel eens voor dat een leerling het moeilijk vindt om zich in het normale schoolpatroon staande te houden. Soms zijn er omstandigheden waardoor een leerling tijdelijk niet goed functioneert en het leerproces dreigt vast te lopen. Meestal lossen deze problemen zich gelukkig weer op. Maar soms is het voor de leerling beter om even niet op de eigen school te zijn. Een tijdelijk andere omgeving met een net wat ander perspectief, kan zorgen voor een goede doorstart. Novo Ego, een afdeling van Het Stedelijk die gespecialiseerd is in het begeleiden van leerlingen waar het even niet loopt, biedt dan passende mogelijkheden. Hier kunnen leerlingen aan hun gedrag werken en kan de motivatie hersteld worden, waardoor de leerhouding verbetert. Kortom, weer in balans komen zodat de leerling zich verder kan ontwikkelen. 

Wat doet Novo Ego?

In overleg met ouders, externe partners, het SWV VO 2302 (samenwerkingsverband vo) en schoollocaties wordt de leerling tijdelijk begeleid door Novo Ego. De leerling krijgt een passend programma. Een combinatie van onderwijs en het opdoen van ervaring in het bedrijfsleven. Eén van de doelen is, het traject richting het behalen van een diploma te behouden. Daarnaast bieden we de mogelijkheid actief bezig te zijn met allerlei competenties. Dit doen we door middel van sport, arbeidstrainingprojecten en gedragsinterventies.

Interventies bespreken we met de leerling gedurende de gehele periode van plaatsing bij Novo Ego. Er is ruimte voor ontspanning en rust. Dit alles in een fijne sfeer en veilige onderwijsomgeving. Ons doel is dat de leerling het soms verloren vertrouwen in het onderwijs weet te herstellen en een nieuwe start maakt.

Partners en Novo Ego

De combinatie met het bedrijfsleven, onder andere met de Broodbode, Frenque Interiors en anderen, biedt de leerling een beschermde veilige trainingsmogelijkheid. De leerling gaat proefdraaien bij diverse onderdelen, die onze ondernemers ook binnen hun eigen onderneming tegenkomen. 
Juist deze combinatie maakt het dat onderwijs kan leren van het bedrijfsleven en het bedrijfsleven van het onderwijs. Natuurlijk met als rode draad, de ontwikkeling van de leerling.  
 

Vervolg na Novo Ego

Na de periode bij Novo Ego zal, samen met de Locatie Ondersteunings Groep (LOG) van Het Stedelijk, gekeken worden hoe de leerling het best kan terugkeren naar zijn of haar school. Samen wordt afgestemd op welke manier dit het best kan. Bijvoorbeeld door eerst met een of twee dagen terugkeer te starten. De leerling kan dan nog gebruikmaken van de ondersteuning van Novo Ego en ook weer een stap zetten in het leerproces. Met deze ondersteuningsvorm proberen we alle leerlingen van Het Stedelijk een diploma te laten halen. 
 

 

Meer weten?

Bekijk dan onderstaande video.