Een veilige en gezellige school is belangrijk voor leerlingen, medewerkers en vrijwilligers. Als je je op school veilig voelt, kun je beter leren en werken. Wat wij verstaan onder een veilige school hebben beschreven in het document ‘De veilige school’.

Leefregels

Het Stedelijk wil een school zijn waar jij je thuis voelt. We werken en leren met elkaar op een respectvolle wijze. Dat merk je aan de manier waarop we met elkaar omgaan en in ons taalgebruik binnen en buiten de school. Om een prettige werksfeer in onze school te bevorderen hebben we een aantal leefregels opgesteld.

We kunnen dat simpel en kort doen, en dan zijn de vijf onderstaande punten eigenlijk genoeg:

  1. Heb respect voor elkaar
  2. Werk mee aan goed onderwijs
  3. Kom je afspraken na
  4. Zorg voor elkaar
  5. Houd alles heel en schoon

Om sommige dingen toch wat duidelijker te maken, worden bovenstaande punten aan het begin van het schooljaar met de mentor besproken.

Respectprotocol

Bij de scholen van Het Stedelijk is er veel aandacht voor een goede sfeer in de klas en tussen leerlingen onderling. Hoe leren leerlingen goed naar elkaar te luisteren en wat doen ze als er gepest wordt op school? Dit hebben we vastgelegd in een Respectprotocol.

Social Media

Social media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij Het Stedelijk. Voor een veilig digitaal klimaat hanteren we een aantal basisnormen:

  • we respecteren elkaar
  • we respecteren elkaars privacy
  • we benaderen elkaar respectvol
  • we houden rekening met wettelijk vastgelegde beeld-, citaat- en auteursrecht en publiceren niet zonder toestemming van de maker andermans werk

Meer informatie staat in onze gedragscode Social Media.

Leerlingenstatuut

Het Stedelijk heeft in het Leerlingenstatuut vastgelegd hoe wij als school met onze leerlingen en hun ouders/verzorgers om willen gaan en wat we daarin van elkaar verwachten. 

Voel je je niet veilig? meld het!

Ondanks alle afspraken en maatregelen kan er toch sprake zijn van (een gevoel van) onveiligheid. Van iedereen die betrokken is bij de school verwachten wij dat zij onveilig gedrag of onveilige situaties melden. Dit is absoluut geen ‘klikken’. Het melden van grensoverschrijdend gedrag kan gebeuren bij de mentor, een docent, medewerker, een teamleider en/of locatieondersteuningsgroep (LOG). Ook ouders kunnen hier uiteraard terecht met signalen. Elke locatie hanteert daarnaast afspraken hoe we met elkaar omgaan. Meer hierover lees je in de schoolgids van die locatie.