Het Pontem College is een 10-14 school. De school is een samenwerking tussen Sbo De Tender, Sbo de Spinaker en Het Stedelijk Diekman (voorheen Vakcollege Het Diekman). Leerlingen volgen samen onderwijs vanaf groep 7 tot en met leerjaar 2 van het voortgezet onderwijs.

Pontem betekent brug in het Latijn. We willen graag een brug bouwen tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Vandaar zijn wij uitgekomen op de naam ‘Het Pontemcollege’.

In het kort:

 • School voor 10-14 jarigen,

 • Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs volgen hier les,

 • Samenwerking tussen basisschool en voortgezet onderwijs,

 • Uitgestelde keuze voor definitieve niveau,

 • Werken met KWINK en PBS,

 • Werken aan leren-leren,

 • Persoonlijk doorlopende leerlijn.

Waarom een 10/14 school?

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is best groot. Voor sommige leerlingen is het beter de definitieve keus nog even uit te stellen. Op die manier krijgt de school een beter beeld welk niveau bij jou past. Daarom hebben we op het Pontem College in klas 1 en 2 de ruimte en de tijd om daar goed naar te kijken.

Wat betekent dit in de praktijk?

Belangrijke kenmerken van Het Pontem College zijn:

 • Persoonlijke doorlopende leerlijn van de basisschool naar het voortgezet onderwijs;

 • Kleine locatie met persoonlijke aandacht waar iedereen elkaar kent;

 • Team van leerkrachten van de basisschool werkt samen met docenten van het voortgezet onderwijs;

 • Je kunt flexibel verschillende vakken op verschillende niveaus volgen;

 • Je uiteindelijke advies wordt halverwege het tweede jaar voortgezet onderwijs gegeven in plaats van in groep 8;

 • We besteden veel aandacht aan individuele coachgesprekken en het ‘leren leren’.

Voor wie is Het Pontem College bedoeld?

Het Pontem College is bedoeld voor de leerlingen die sociaal emotioneel jonger zijn dan leeftijdsgenoten en/of waarbij twijfel is tussen het niveau van Praktijkonderwijs en VMBO/B. Het Pontem College is een locatie waar we intensief samenwerken met leerling, mentor en ouders. Dit maakt dat leerlingen een weloverwogen, passende keuze maken voor vervolgonderwijs. Het uiteindelijke doel daarbij is dat leerlingen het maximale uit zichzelf hebben weten te halen!

Meer informatie en aanmelden

Denken jij en je ouders dat een uitgestelde keuze voor een middelbare school ook beter is voor jou, neem dan contact op met je meester of juf van jouw basisschool. Heb je vragen over Het Pontem College, dan kun je contact opnemen met:

Natasja van den Berg (teamleider Het Stedelijk Diekman)
tel: 053 - 482 15 01

 of 

Sjors Migchelbrink (locatieleider Het Pontemcollege)
tel: 053 - 431 88 48 

Filmpje 10-14 school

Wil je nog iets meer weten over de 10-14 school, dan kun je dit filmpje nog even bekijken.