In de doorstroom / uitstroomfase worden vakken aangeboden om ervoor te zorgen dat je na het schoolverlaten een baan hebt en weet hoe je die moet houden. Daarvoor zetten we voornamelijk praktijkvakken in en stagetrajecten. In de derde klas loop je 1 dag begeleid stage. In de vierde klas wordt dat twee dagen zelfstandige stage en in de vijfde klas zijn dat 3 of 4 dagen. De andere tijd leer je algemene en praktische beroepsvaardigheden in de praktijkvakken. Binnen de theorie besteden we vooral aandacht aan Nederlands en rekenen. Voor de leerlingen in de doorstroom / uitstroomfase bieden wij verplicht diverse trajecten aan waar leerlingen na het behalen van een examen een (branche)erkend certificaat voor ontvangen. Dit certificaat vergroot de kansen op een baan. Ieder jaar wordt het aanbod van de cursussen meer uitgebreid

Europees Sociaal Fonds

De gemeente Enschede heeft subsidie aangevraagd voor de arbeidstoeleiding van leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs in de regio Twente.
Ook onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds.
Deze subsidie wordt bij ons op school ingezet om de stap van school naar arbeid of
vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen. Wij zetten het geld in voor aanvullende
stagebegeleiding, financiering van (externe) branchegerichte cursussen en extra begeleiding bij
praktijklessen.

Nazorg

We begeleiden je tot 2 jaar nadat je de school hebt verlaten.