De school kent 5 leerjaren die we kunnen verdelen in een oriëntatiefase (leerjaar 1 en 2) en een doorstroom / uitstroomfase (leerjaar 3, 4 en 5). Rondom deze twee fases hebben we teams van docenten gemaakt die jouw ontwikkeling goed in de gaten houden. In de oriëntatiefase krijg je 5 ochtenden theorie en 4 middagen praktijk.

Onze doelstellingen

  • eruit halen wat erin zit
  • goed kijken en zoeken naar de meest passende plek
  • een start maken met het aanleren van algemene vaardigheden
  • oriëntatie op de verschillende beroepenvelden
  • zelfredzaamheid vergroten 

Ontwikkeling

Als je begint bij ons op school, dan kijken we met jou en je ouder(s) naar je ontwikkelingsperspectief. Daar stemmen we het onderwijs op af. We evalueren dit ieder schooljaar samen met jou en je ouder(s). Waar nodig stellen we bij en passen we aan.