Brieven

Veel communicatie met de ouders van onze leerlingen verloopt via de mail. Je kunt dan denken aan uitnodigingen voor ouderavonden, nieuwsbrieven of facturen. Het is dus van groot belang dat het juiste e-mailadres bij onze administratie bekend is. Mocht je van e-mailadres veranderen, stuur dan een mail naar dgeerdink@hetstedelijk.nl.

 

Nieuwsbrieven

Regelmatig versturen wij een nieuwsbrief naar ouders en andere belangstellenden. Hierin geven wij verslag van activiteiten en projecten of laten we medewerkers aan het woord.

Wil je op de hoogte blijven van onze school? Geef dan je emailadres door aan dgeerdink@hetstedelijk.nl.

Hieronder kun je de laatste nieuwsbrieven downloaden:

Oudernieuwsbrief Het Stedelijk Diekman 14 oktober 2022

*  Oudernieuwsbrief Het Stedelijk Diekman 24 februari 2023

*  Oudernieuwsbrief Het Stedelijk Diekman 21 mei 2023

Extra Oudernieuwsbrief Het Stedelijk Diekman 26-01-2024

Oudernieuwsbrief Het Stedelijk Diekman 16 februari 2024

Extra Oudernieuwsbrief Het Stedelijk Diekman 28 maart 2024

* Oudernieuwsbrief Het Stedelijk Diekman 26 april 2024