REGELGEVING TELEFOON EN CHROMEBOOK

Vanaf 1 januari 2024 volgt onze school het landelijke beleid dat het gebruik van mobiele telefoons op school niet is toegestaan. Deze maatregel is genomen met als doel een positieve impact te hebben op de leeromgeving van onze leerlingen en hun leerervaring te verbeteren. 

Telefoon
Alle leerlingen dienen de mobiele telefoon thuis te laten, of uitgeschakeld in hun kluis te bewaren gedurende de hele schooldag. Ook tijdens tussenuren en in de pauze blijft de mobiel in de kluis. Mobiele telefoons zijn onder schooltijd in de hele school en op het schoolterrein niet zichtbaar. 

Chromebook
Alle leerlingen hebben hun chromebook mee naar school, maar gebruiken deze alleen in de les als de docent toestemming geeft. In de pauzes mag het chromebook niet gebruikt worden. In een tussenuur kan de leerling het chromebook wel gebruiken.

Uitzondering
Toestemming voor het gebruik van een mobiele telefoon in school, zoals voor medische redenen, moet vooraf goedgekeurd worden door de schoolleiding. 

Voor noodgevallen is onze school continue telefonisch bereikbaar via 053 - 482 12 80