Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is sparringpartner, klankbord en adviseur van het bestuur, houdt toezicht op het strategisch meerjarenbeleid en vervult de formele taken die betrekking hebben op het intern toezicht. Denk hierbij aan goedkeuring van de begroting, het jaarverslag, het managementstatuut en het kwaliteitszorgsysteem en betrekt de bevindingen uit het extern toezicht in haar overwegingen en advisering. De Raad van Toezicht functioneert als werkgever voor het bestuur. Klik hier voor de samenstelling van de Raad van Toezicht.

Voorzitter van College van Bestuur

De voorzitter van het College van Bestuur van Het Stedelijk is Manon Ketz. De voorzitter van het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid van de organisatie en het aansturen van de locatieleiding. Klik hier voor meer informatie.

Directieteam

Het directieteam bestaat uit de directeuren van onze locaties, de directeur van het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning en de directeur van het Bestuursbureau. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid op hun locatie en geven leiding aan het managementteam van hun onderdeel of locatie. De voorzitter van het directieteam is onze bestuurder. Klik hier voor de leden van ons directieteam.