Datum: 16-10-2021

Met ingang van volgend schooljaar krijgen alle mavo-, havo- en vwo-leerlingen van College Zuid het vak Spaans. Spaans is de tweede meest gesproken taal in de wereld.  De uitbreiding van het onderwijsaanbod past bij het internationale karakter van de school, waar ook tweetalig en internationaal onderwijs gevolgd kan worden. Een kans voor leerlingen om zich nog beter voor te kunnen bereiden op hun (internationale) toekomst.

College Zuid hecht veel waarde aan het kunnen spreken van wereldtalen, omdat dit een belangrijke voorwaarde is voor het onderhouden van contacten met mensen op andere plekken in de wereld. Vandaar de keuze voor het geven van Spaans vanaf de brugklas. Naast Spaans en
de vakken Nederlands, Engels en Duits kunnen leerlingen vanaf leerjaar één kiezen voor het vak Frans. Leerlingen die dit willen kunnen dus vijf talen leren op College Zuid.

Bij het doorstromen naar de bovenbouw kunnen de leerlingen ook examen doen in Spaans. 

Op College Zuid is sowieso veel aandacht voor taalvaardigheid. Naast een breed aanbod aan talen, krijgen alle leerlingen in de brugklas per week vijf lesuren Nederlands in plaats van de gebruikelijke drie à vier lesuren. Een bewuste keuze omdat een goede taalvaardigheid de basis is voor het volgen van alle vakken in het onderwijs.

De keuze voor het vak Spaans sluit aan bij het tweetalig onderwijs (TTO) dat College Zuid  al ruim 30 jaar aanbiedt. Aanvankelijk alleen voor havo- en vwo-leerlingen, maar sinds twee jaar ook voor mavo-leerlingen. TTO- leerlingen krijgen in de onderbouw minstens 50% van de vakken in het Engels aangeboden. Leerlingen in mavo, havo en vwo sluiten de onderbouw af met een Cambridge certificaat en in de bovenbouw kunnen ze in havo en vwo een International Baccalaureate (IB) certificaat halen. Ook maakt de secondary school van de International School deel uit van College Zuid. De docenten die vanaf volgend jaar Spaans gaan geven, zijn al werkzaam bij College Zuid en de International School.

Teamleider onderbouw havo/vwo Esther Notkamp legt uit: “Spaans toevoegen aan ons onderwijsaanbod maakt het internationale karakter van College Zuid compleet en onderscheidend. Met een mavo-, havo- of vwo-diploma op zak komen leerlingen in vervolgstudies en later tijdens hun werk vaak terecht in een internationale omgeving. Leerlingen van College Zuid kunnen dit met vertrouwen tegemoet zien. Door in ons onderwijs veel aandacht te besteden aan talen en de Europese Unie, bijvoorbeeld door het organiseren van gastcolleges, projecten en uitwisselingen met scholen in het buitenland, komt de wereld letterlijk de school binnen.”