College Zuid

Op College Zuid dagen we je uit om je mavo, havo, of atheneum diploma te halen. We bereiden je voor op jouw 'later' met een opleiding die bij jou past. Door kennis te maken met andere mensen en culturen, bijvoorbeeld op onze Internationale school of op onze afdeling Tweetalig Onderwijs. Maar ook kun je op College Zuid je sporttalenten ontdekken en ontwikkelen. Niemand staat buiten spel op College Zuid!

Laatste nieuws

Spaans op College Zuid!

College Zuid zet in op taal en biedt volgend schooljaar vanaf de brugklas Spaans aan voor mavo, havo en vwo leerlingen

Drie leerlingen van College Zuid naar honoursprogramma Universiteit Twente

Een mooie prestatie voor College Zuid: Ellemijnke aan het Rot, Tim Postmus en Ciara Chau (leerlingen in 4VWO) starten vanaf volgend schooljaar alle drie met het Pre-U Honoursprogramma!