Voor de toelating op school betaal je niets. Ook het lesmateriaal van de vakken die leiden tot een regulier diploma is gratis. We vragen wel een vrijwillige ouderbijdrage voor extra's die niet door het ministerie worden vergoed. Deze bijdrage is niet verplicht, maar wel belangrijk om een aantal extra's te kunnen bekostigen.

Algemene vrijwillige bijdrage

Deze is vastgesteld op € 55 en gebruiken we voor het volgende:

  • de huur van een kluisje
  • de aanschaf van de Studentcard
  • print en kopieerfaciliteit voor de leerling
  • verzekeringen
  • gebruik gereedschap en materialen
  • gebruik atlassen, woordenboeken, examenbundels
  • abonnementen, mediatheek en/of bibliotheek
  • algemene culturele en sportactiviteiten
     

€ 10
€   5
€ 10
€   7
€   5
€   5
€   5
€   8

Vrijwillige bijdrage ouderraad

Voor de activiteiten die de ouderraad organiseert vragen wij een vrijwillige bijdrage van € 12.

Bijdrage werkweken en excursies

Bij ons op school vinden er verschillende reizen en activiteiten plaats zoals excursies, werkweken, schoolreizen en sportactiviteiten. Deze vinden plaats onder schooltijd. Aan ouders vragen we hiervoor een vrijwillige bijdrage. Als je je intekent voor een activiteit, dan is betaling verplicht. Om deel te kunnen nemen aan de activiteit, moet de betaling vooraf gedaan zijn. 

Stichting Leergeld kan een bijdrage leveren aan de vergoeding van de werkweek en de schoolreizen. Deze bijdrage moeten ouders elk schooljaar opnieuw aanvragen bij Stichting Leergeld. Deze stichting biedt geen vergoeding voor werkkleding en/of de ouderbijdrage. Kijk voor meer informatie op: www.leergeld.nl

 

Bijdrage bijzondere vormen van onderwijs & examens

Naast regulier onderwijs biedt Het Stedelijk Vakcollege ook bijzondere onderwijsvormen en examens aan. Dit betreft de Topsport Talent School. Hiervoor vragen wij een verplichte ouderbijdrage van € 200 per jaar. 

Kledingbijdrage

Voor een aantal opleidingen hebben leerlingen beroepskleding nodig. Deze kosten betaal je rechtstreeks aan de leverancier. Wij hebben inkoopafspraken met een leverancier waardoor de kleding tegen een scherpe prijs ingekocht kan worden. De hoogte hangt af van de gekozen richting en zal variëren tussen de € 30 en € 125.