Heb je (tijdelijk) extra ondersteuning en/of begeleiding nodig, dan lees je hier welke mogelijkheden we daarvoor in huis hebben.

Locatie Ondersteuning Groep

We vinden het belangrijk dat (extra) ondersteuning laagdrempelig en toegankelijk is. Daarom zijn op alle locaties van Het Stedelijk Lyceum medewerkers van het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning aanwezig. Zij zijn onderdeel van de Locatie Ondersteuning Groep (LOG). Deze groep bestaat uit een teamleider ondersteuning, een ondersteuningsdocent, een ondersteuningsassistent en een orthopedagoog. Zij werken samen met het onderwijsteam van de locatie en kijken naar de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Jouw coach is altijd het eerste aanspreekpunt voor eventuele extra ondersteuning. Het onderwijsteam op jouw locatie en individuele docenten krijgt zonodig ondersteuning om aan te sluiten op jouw onderwijsbehoefte en ontwikkeling. Op Innova is mevrouw Natascha Even teamleider ondersteuning. Neem voor vragen over dit onderwerp gerust contact met haar op: neven@hetstedelijklyceum.nl 

Dyscalculie

Heb je last van dyscalculie, dan helpen we jou op Het Stedelijk Lyceum graag verder om zo weinig mogelijk last van dit 'rekenprobleem' te hebben. Het is belangrijk dat we hiervan zo snel mogelijk op de hoogte zijn. Je kunt hiervoor bij je coach terecht die indien nodig collega's kan inschakelen om jou verder op weg te helpen. 

Dyslexie

Heb je problemen bij het lezen en spellen of bij de vreemde talen, dan kun je last hebben van dyslexie. Het is belangrijk dat we daar zo snel mogelijk van op de hoogte zijn. Je coachis het eerste aanspreekpunt hiervoor. Hij kan jou en je ouders vertellen hoe wij je daar binnen Het Stedelijk Lyceum mee verder kunnen helpen. Klik hier voor meer informatie.

Trainingen

Op Het Stedelijk Lyceum vinden we het belangrijk dat je lekker in je vel zit. En dat is niet altijd vanzelfsprekend. Kan jouw zelfvertrouwen wel een boost gebruiken, dan is de faalangstreductietraining misschien wel iets voor jou. Vind je het moeilijk om contacten te leggen, word je gepest of ben je zelf een pester, dan kun je in aanmerking komen voor een sociale vaardigheidstraining. Vind je het moeilijk om je emoties te beheersen, dan biedt de Agressie regulatie training misschien een goede oplossing. Meer informatie over dit soort trainingen vind je hier. Je eerste aanspreekpunt hierover is je coach.