Jouw later begint bij Het Stedelijk Lyceum

Het Stedelijk Lyceum is een openbare scholengemeenschap in Enschede voor praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Openbaar onderwijs betekent bij ons niet alleen dat iedereen welkom is, ook dat iedereen even veel kansen krijgt en op een gelijke manier wordt behandeld. Of je nu goed kunt leren, creatief, sociaal of een echte sporter bent, we helpen je groeien en ontwikkelen tot een zelfbewust persoon. Wie je ook bent, wij hebben een school die bij jou past.

Het laatste nieuws


SDV Leerlingen zijn docent voor een dag!

Derdejaars leerlingen Sport, Dienstverlening en Veiligheid hebben een Sport- en Speldag georganiseerd voor hun medeleerlingen.

Jaarverslag 2016

Elk jaar maken we de balans op in ons jaarverslag. Het jaarverslag is een overzicht met financiële verantwoording van wat er het afgelopen jaar is gebeurd.

Leerling College Zuid Landskampioen hockey

Succes topsport combineren met studie op College Zuid

Docent

Bahar Gül


Op de Stedelijke Mavo werken we in de lessen Engels online met Stepping Stones (5e editie). We werken uit hoofdstukken uit de lesmethode, maar daarnaast (proberen) we elk thema een opdracht te maken aansluitend op het thema. De opdrachten variëren van schrijven, spreken, presenteren tot aan iets creëren. We spreken zoveel mogelijk Engels in de klas en wij vinden spreek/gespreksvaardigheid belangrijk. Daarom organiseren we (bijna) elk jaar een taaldorp (samen met de vakgroep Duits & Frans).

Docent

Daniel Nijman


Als leerkracht voel ik mij erg thuis op Het Stedelijk Vakcollege. Momenteel verzorg ik de lessen Nederlands en de lessen ICT & mediawijsheid. Dit doe ik dagelijks met veel plezier. Dit komt mede door de afwisseling in mijn werk, de hechte groep collega’s en de doelgroepleerlingen die mij erg goed ligt. Wat ik sterk vind aan Het Stedelijk Vakcollege is dat er vooral wordt gekeken naar de toekomst van de leerlingen. Dat er op maat wordt gekeken naar de middelen die een leerling nodig heeft om het voortgezet onderwijs succesvol af te ronden. Ook de integratie tussen praktijkvakken en theorievakken tijdens de reflectieweken is erg prettig.