Ouderbijdragen

Algemene vrijwillige bijdrage

De toelating tot de school is gratis. Ook het lesmateriaal van de vakken die leiden tot een regulier diploma is gratis.

Wel vragen we een vrijwillige ouderbijdrage voor extra’s die niet door het ministerie worden vergoed. U bent niet verplicht om deze bijdrage te voldoen, maar uw bijdrage is voor de school wel belangrijk om een aantal extra’s te kunnen bekostigen.

Deze is vastgesteld op € 55 en gebruiken we voor het volgende:

  • de huur van een kluisje
  • verzekeringen
  • algemene culturele en sportactiviteiten
  • gebruik atlassen, woordenboeken, examenbundels
  • abonnementen, mediatheek en/of bibliotheek
  • gebruik gereedschap en materialen
     

€ 10
€   5
€ 20
€   7
€   8
€   5

 

Vrijwillige bijdrage ten behoeve van de ouderraad

Voor de activiteiten die de ouderraad organiseert, wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 12,-. De ouderraad bepaalt zelf de bestemming van de bijdrage en legt verantwoording af aan de ouders/ verzorgers. Voor de algemene vrijwillige ouderbijdrage en de ouderbijdrage ten behoeve van de ouderraad ontvangen ouders in oktober een factuur van ons.

Bijzondere opleidingen en examens

Voor bijzondere opleidingen en examens en extra activiteiten die de school organiseert, wordt een aparte bijdrage gevraagd. Dit gaat om:

  • bijdrage voor werkweken en excursies
  • bijdrage voor bijzondere vormen van onderwijs en bijzonder examens (tto, sportstroom, theaterdans, muziekstroom, etc.)
  • ouderbijdrage voor activiteiten buiten het lesprogramma

In de schoolgids van de betreffende locatie treft u de exacte bedragen aan. Ook vindt u daar meer informatie voor wanneer ouders deze bijdragen niet kunnen betalen. Dat geldt eveneens voor de uitstapjes buiten school waarvoor de school een ongevallen- en reisverzekeringen heeft afgesloten.