Wil je meer weten over Medezeggenschap binnen Het Stedelijk Lyceum. Klik dan op bijgaande documenten:

Reglement GMR 2015

Reglement MR 2015

Reglement deelraden

Statuut medezeggenschap

Naast medezeggenschap vinden we het ook belangrijk om ouders en leerlingen bij schoolzaken te betrekken (ouderparticipatie). Op bijna iedere locatie is er daarom een ouderraad, leerlingenraad en/ of klankbordgroep. Meer informatie vind je op de betreffende locatie onder de kopjes ouders en leerling.