Wil je meer weten over Medezeggenschap binnen Het Stedelijk Lyceum. Klik dan op bijgaande documenten:

 

 

Naast medezeggenschap vinden we het ook belangrijk om ouders en leerlingen bij schoolzaken te betrekken (ouderparticipatie). Op bijna iedere locatie is er daarom een ouderraad, leerlingenraad en/ of klankbordgroep. Meer informatie vind je op de betreffende locatie onder de kopjes ouders en leerling.