Medezeggenschap bij Het Stedelijk zien wij als een betekenisvol orgaan dat helpt ons onderwijs verder te brengen. Het motto van onze medezeggenschap is dan ook: “Medezeggenschap, daar maak je iets mee los.” Het Stedelijk heeft een centrale gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast heeft Het Stedelijk Diekman een eigen deelraad.

Wij vinden medezeggenschap erg belangrijk. De directie van Het Stedelijk Diekman staat open voor vernieuwing. Dit doen we door ouders, leerlingen, medewerkers bij onze besluitvorming te betrekken. De deelraad bestaat uit twee medewerkers van onze locatie, één ouder en één leerling.