Goed begeleid naar een werkplek

Een leerling van Het Stedelijk Diekman volgt een eigen traject via ID-coaching
Op deze locatie werken echte doeners aan hun toekomst. Zij steken graag de handen uit de mouwen. Naast theorie-en praktijkvakken gaan onze leerlingen ook bij bedrijven aan het werk! We hanteren daarbij het ID-model. Nieuw is dat we de begeleiding op de werkplek hebben uitgebreid tot twee jaar na het verlaten van de school.

Wat is het ID-model?

Het Stedelijk Diekman werkt met veel bedrijven uit Enschede samen. Bedrijven waar onze leerlingen stage gaan lopen en waar wij hen op hun werkplek begeleiden. Samen met het bedrijf leiden we onze leerlingen naar een plek op de arbeidsmarkt. Het ID-model noemen we dat. 

Hoe werkt het ID model?

We stellen een voor de leerling passend profiel op waar we samen met het bedrijf en de leerling naar toe werken. Samen met het bedrijf leiden we de leerling op tot een vakspecialist. Op die manier slaagt elke leerling naar vermogen en zijn ondernemers er zeker van dat de investering in de leerling een meerwaarde heeft. Zo ontwikkelt Het Stedelijk Diekman samen met bedrijven, bestendige werknemers, die vakgericht opgeleid zijn. 

Twee jaar extra begeleiding op werkplek

In plaats van vijf jaar gaat Het Stedelijk Diekman de leerlingen na schoolverlaten nog 2 jaar begeleiden in de vorm van coaching, genaamd ID-coaching. Op deze manier hopen we vroegtijdig uitval te voorkomen. Want daar zit geen bedrijf op te wachten, zeker niet in een tijd van schaarste op de arbeidsmarkt aan goede arbeidskrachten! Voor onze leerlingen is het prettig dat zij begeleid worden door een coach die zij al langer kennen. De coach begeleidt hen in hun werk. Dat geeft de leerling zelfvertrouwen, zodat hij kan groeien in zijn functie en meer kans heeft op behoud van zijn baan.

Waarom coaching?

Het doel is om de overgang van werk naar school geleidelijker te laten verlopen. Op de werkplek is niet altijd voldoende tijd en ruimte om de leerling, die nog lerende is, goed te begeleiden. Door ID-coaching geven we de leerling de aandacht die nodig is om de kans van slagen te vergroten. ID-coaching ontzorgt daarbij ook het bedrijf in de begeleiding, met als bijkomend voordeel dat de coach en leerling elkaar al langer kennen. Kortom, een grotere kans op succes voor alle betrokken partijen!

Waaruit bestaat de begeleiding?

Coaching bieden we zoveel als dat nodig is. Voor de ene leerling dus meer dan voor de andere. Samen met bedrijf en de leerling maken we een coachingstraject op maat. We spreken af hoeveel contactmomenten nodig zijn en we bekijken of er nog aanvullende cursussen of certificaten nodig zijn. De coach adviseert zowel de leerling als het bedrijf. Adviserend, bijvoorbeeld wanneer de leerling advies nodig heeft, maar ook ondersteunend, bijvoorbeeld bij administratieve vragen en contact met UWV en gemeente. Dat alles met als doel een brug te slaan tussen de leerling en het bedrijf waar hij gaat werken. Het binden en boeien van de medewerker (de leerling) aan het bedrijf.

Meer informatie?
Wil je meer weten over ID-coaching? Neem dat gerust contact met ons op via diekman@hetstedelijk.nl of via 053-4821501