Telefoonvrij Diekman 

Vanaf 1 januari zijn telefoons niet meer toegestaan in de klas (zie website rijksoverheid). Dit deden wij al een tijdje op het Stedelijk Diekman, denk aan de telefoonzakken.
Op Het Stedelijk zijn we vanaf 1 januari telefoon- en smartwatchvrij (zie Schoolplan 2024-2028 op onze website). Dit betekent dat bij de start van de lesdag de telefoons ingeleverd worden, verzameld in telefoonkratten, en aan het eind van de lessen of stage weer uitgedeeld zullen worden. Ook in de pauzes kunnen ze niet meer gebruikt worden. We zetten alle regels nog even kort op een rijtje:

  • Vanaf 1 januari zijn we telefoon- en smartwatchvrij voor alle leerlingen, tenzij om medische redenen dit niet mogelijk is, denk hierbij aan diabetes. Dit wordt overlegd met de mentor. 

  • De telefoons gaan in telefoonkratten. 

  • Bij elke activiteit buiten school wordt bekeken hoe we hiermee omgaan.

  • Het meenemen van de telefoon naar school blijft op eigen verantwoordelijkheid.

  • Wordt een leerling gezien met zijn telefoon, dan wordt deze ingenomen en worden ouders/verzorgers op de hoogte gebracht. 

Het Stedelijk kiest voor volledig telefoon- en smartwatch vrij om te zorgen voor betere concentratie en het verhogen van de veiligheid op school. Ook weten we dat het de sfeer in de pauzes verbeterd. Het is belangrijk dat u als ouder dit ook met uw kind bespreekt, zodat we dit goed kunnen vormgeven op onze locatie. 

Mocht er gedurende de dag een noodsituatie zijn, waarvoor u contact moet hebben met uw zoon/dochter, dan kunt u ons bereiken via 053-4821501. Wij zullen hem/haar dan uit de les halen.
We vragen u hier alleen in noodgevallen gebruik van te maken. 

We verwachten een rustige start van het nieuwe schooljaar in onze telefoonvrije school.