Op onze school hechten we belang aan de relatie tussen ouders, leerling en school. Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat onze leerlingen kunnen leren! De school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de lessen, maar gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor de sfeer in de school. Die sfeer moet goed zijn, dan kunnen leerlingen leren en bereiken wat ze willen, een diploma. Dat betekent dat we op een open manier met elkaar in gesprek gaan over de schoolresultaten van de leerlingen, prettig met elkaar omgaan en van elkaar verwachten dat we afspraken met elkaar kunnen maken.

Als school dragen we er zorg voor dat leerlingen onderling ook op een plezierige manier met elkaar omgaan. Ook buiten de lokalen en op het schoolplein, is de school er voor en van de leerlingen. Om de sfeer ook daar goed te houden, maken we aan het begin van het schooljaar afspraken met alle leerlingen.

Ze gaan over de manier waarop je met docenten en medewerkers van de school praat, maar ook over wat we van je verwachten. Bijvoorbeeld dat je in de klas geen jas aan hebt of geen pet op hebt. Sommige leerlingen vinden het moeilijk om zich een hele les te concentreren en spelen liever met hun telefoon, dat vinden we niet goed. Ook de heel normale dingen zoals afval in de vuilnisbak weggooien en op tijd zijn in de les willen we graag van onze leerlingen zien. Kortom, een aantal regels waar iedereen zich aan houdt, zodat er in de school een prettige sfeer heerst en je er goed kunt leren.