Datum: 23-06-2020

Vrijdag 19 juni gaf schrijver Jan Terlouw een lezing aan een aantal leerlingen van Het Stedelijk Lyceum. Vanwege coronamaatregelen volgden de overige leerlingen via Google Meet de lezing.

De leerlingen van klas 1 en 2 hebben allemaal het (luister)boek Koning van Katoren gelezen/geluisterd. De lezing is een bijzondere afsluiting van een fictieproject (en het is een enorme eer) dat Jan Terlouw de school bezocht. Het is muisstil als Jan Terlouw vertelt hoe de oorlog hem gevormd heeft en hoe hij schrijver werd. Hij vertelde dat zijn jeugdherinneringen aan de oorlog zijn inspiratiebron waren voor het boek Oorlogswinter. Maar ook dat hij het lastig vond dat hij als moralist werd bestempeld: iemand die schrijft over wat goed en kwaad is. Later vond hij dit een compliment. “Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de aarde. We moeten er zuinig mee omgaan”.

Jan Terlouw is ook grondlegger van de #Toekomststoel. De Toekomststoel is een oorspronkelijk idee van Jan Terlouw: een lege stoel die in iedere vergadering en elk overleg de toekomst vertegenwoordigt. De generaties van de toekomst  ‘spreken’ via deze stoel en helpen ons steeds eraan te herinneren om duurzaamheid mee te wegen in de beslissingen van vandaag. Dat gebeurt door letterlijk een lege stoel aan te schuiven als symbool voor de toekomst. Binnen Het Stedelijk Lyceum staat de Toekomststoel symbool voor het betrekken en mee laten beslissen van de leerlingen. Op bestuurlijk niveau en niet te verwarren met de (verplichte) leerlingenraad die iedere locatie heeft. Bestuurder Manon Ketz heeft in haar leerlingenadviesraad, waarin alle locaties van Het Stedelijk Lyceumvertegenwoordigd zijn, de leerlingen gevraagd hun ideeën te presenteren over hoe zij de stoel een plek willen geven op hun locatie. Leerlingen van Vakschool Het Diekman hebben de 8 stoelen gemaakt en de leerlingen van de betreffende locatie mochten vervolgens aan de slag om de stoel te ‘pimpen’. 

Voordat de leerlingen hun vragen konden stellen, presenteerden Nisa Candir en José Vos Burkink de gepimpte Toekomststoel voor De Stedelijke Mavo en hun ideeën hoe de stoel ook ingezet kan worden om ideeën van leerlingen te verzamelen. 

Anita Zwier is docent Nederlands op De Stedelijke Mavo. Zelf spant zij zich al jaren in om schrijvers uit te nodigen en daarmee de leerlingen te stimuleren boeken te lezen. Zij is dan ook heel blij dat de bibliotheek behouden kon blijven in het gebouw van de school. “De komst van Jan Terlouw was een kers op de taart in deze coronatijd. We zijn heel blij dat we de leerlingen weer kunnen ontmoeten. En dan ook nog het jaar afsluiten met een bezoek van Jan Terlouw is helemaal geweldig”, aldus de docent.