Datum: 01-06-2020

#Zininschool

Zin, wat is nou zin? Zin kun je op veel manieren opvatten. Heb je zin in school? Wat is de zin van school? Welke zin heeft onze school? Als je zoekt naar de algemene betekenis van zingeving staat er: Het zoeken naar de zin, de bedoeling of het doel van het leven of van grote gebeurtenissen in het leven, of het trachten dit doel zelf te scheppen.

Dat is wat wij gedaan hebben binnen onze school. Niet groots. Niet op een rationele en logische manier. Maar net even anders. Iets dat ons verbindt. Op een kunstzinnige manier. Onze leerlingen hebben ons namelijk eerder gezegd dat ze graag wat meer kunst in de scholen willen zien. 

Daarom vroegen wij onze leerlingen en medewerkers naar hun zin. Niet aan de hand van eigen woorden. Over iets waar ze ontzettend lang over na moeten denken. Of wat ze misschien helemaal niet weten. Maar naar de zin uit hun lied. Een lied dat zij in Coronatijd veel hebben geluisterd. Naar de zin in hun lied op 2.02. Wat ontvingen wij veel #Zin!

Wat is het mooi om te zien wat er ontstaat als je loslaat. Als je logica en ratio even uitschakelt. Niet vraagt naar de bekende weg. Maar ruimte geeft aan kunstzinnigheid. Als muziek, tekst en beeld samenkomen en weergeven wat de zin of tegenzin in school is.

Uit alle zinnen zijn er 10 gekozen, die worden gedrukt op posters in samenwerking met #kunstomdathetmoet. En als de leerlingen op 2 juni 2020 weer voor het eerst op school komen, zien zij misschien wel hun zin op 2.02 in school. 

Tot 2 juni 2020. Wij hebben er zin in!

#zininschool!