Datum: 13-09-2018

Denk Stedelijk!
Met ‘Denk Stedelijk’ bedoelen we eigenlijk ‘Denk Groot’. Kijk verder dan anderen. Heb lef en vind ergens iets van. Op een positieve manier! Dit doen wij ook door onze samenwerking met bedrijven, de gemeente en andere instellingen.

Vakschool Het Diekman bereidt leerlingen van begin af aan voor op een plek op de arbeidsmarkt,  door bedrijven in een vroeg stadium te betrekken bij hun opleiding. Hiervoor zoekt Vakschool Het Diekman samenwerkingspartners.

Samen ontwikkelen
Samen met de bij ons aangesloten bedrijven stellen we een individueel profiel voor de leerling op, waar hij/zij naartoe zal werken. Op die manier slaagt elke leerling naar vermogen en bent u als ondernemer er zeker van dat de investering in de leerling een meerwaarde heeft. Zo ontwikkelen we samen, bestendige werknemers, die vakgericht opgeleid zijn.

De voordelen van deze nieuwe aanpak zijn:

 • Echte kansen die leiden tot duurzame resultaten
 • Geen loonkosten, maar wel groei in productiviteit van de stagiaire
 • Leerling groeit door naar vakopgeleid werknemer
 • Voor bedrijven meer instroom om de krapte op de arbeidsmarkt te reduceren

Hoe werkt het?
Alle samenwerkende partijen moeten I’m (=inclusiviteits meter)gecertificeerd zijn. Voor deelname dient uw bedrijf ook I’m gecertificeerd te zijn. De school heeft inmiddels dit certificaat.

 1. De leerling oriënteert zich dmv bedrijfsbezoeken
 2. de leerling doorloopt een begeleide stage
 3. hij/zij kiest een uitstroomprofiel, gekoppeld aan een I ‘M gecertificeerd bedrijf, leidend tot een arbeidscontract.

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.stichtingpracticum.nl.

Meld uw onderneming aan voor 1 oktober 2018 
U kunt zich aanmelden door te mailen met Jeroen Dijkstra, projectleider. U krijgt dan uitleg over uw certificeringsmogelijkheden om het I’m certificaat te behalen indien u die nog niet heeft.

De volgende gegevens kunt u in de mail aanleveren:

 1. Naam organisatie
 2. Grootte organisatie in FTE
 3. Locatie organisatie
 4. Aantal leerwerkplekken
 5. Motivatie voor deelname

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Jeroen Dijkstra, telefoonnummer
(06) 23 20 71 02 of mail naar jdijkstra@hetstedelijk.nl