Op De Stedelijke Mavo doen we er alles aan om een veilige leeromgeving te creëren en in stand te houden. Dat doen we aan de voorkant door o.a. aandacht te hebben voor positieve groepsvorming, omgangsvormen en afspraken. Onze docenten zijn hierin bewust rolmodel. Zoals overal waar mensen samenkomen, gaat er ook wel eens iets niet goed. In ons respectprotocol staat beschreven hoe we omgaan met dit soort situaties, bijvoorbeeld als er sprake is van pesten. 

We hanteren in en om de school een aantal regels:

  • In en om de school wordt niet gerookt;
  • Eten en drinken mag slechts in de hal/kantine of buiten;
  • Mobiele telefoon gebruik je uitsluitend buiten lestijd;
  • Je komt alleen in de fietsenstalling om je fiets weg te zetten of op te halen.

Leefregels in samenspraak met de leerlingen

Op De Stedelijke Mavo hebben we in samenspraak met leerlingen gekozen voor een set algemene afspraken. De afspraken zijn met reden positief geformuleerd, omdat we juist vanuit een positieve grondhouding met elkaar willen omgaan.

  • Ik hou de school en de omgeving van de school netjes.
  • Ik zorg ervoor dat iedereen zich veilig voelt. 
  • Ik ben op school om te leren. 
  • Ik ga beleefd en respectvol om met iedereen.