Op Het Stedelijk Zwering kun je terecht voor de theoretische leerweg (TL) en de eerste leerjaren van het havo (H).

INSTROOM
Van de basisschool krijg je een eindadvies. Dat advies bepaalt voor welke scholen voor voortgezet onderwijs kunt kiezen. Met de volgende adviezen kun je jezelf aanmelden voor Het Stedelijk Zwering: K/T*, TL, TL/H, H.

THEORETISCHE LEERWEG
Deze leerweg staat ook wel bekend als ‘de mavo’. In vier jaar kun je jouw TL diploma halen. Daarna stroom je door naar het havo of het middelbaar beroepsonderwijs.

HAVO
Op onze locatie kun je de eerste twee leerjaren van het havo volgen. Na twee leerjaren stroom je door naar één van de bovenbouwlocaties van Het Stedelijk. 

*De K staat voor ‘Kaderberoepsgerichte leerweg’. Met alleen een K-advies ben je niet toelaatbaar. Met een dubbel advies K/T wél.