Voor de toelating op school betaal je niets. Ook het lesmateriaal van de vakken die leiden tot een regulier diploma is gratis. We vragen wel een vrijwillige ouderbijdrage voor extra's die niet door het ministerie worden vergoed. Deze bijdrage is niet verplicht, maar wel belangrijk om een aantal extra's te kunnen bekostigen.

Algemene vrijwillige bijdrage

Deze is vastgesteld op € 55,- en gebruiken we voor het volgende:

  • Schoolreizen
  • Sportdagen
  • Buitenschoolse activiteiten

Vrijwillige bijdrage ouderraad

Voor de activiteiten die de ouderraad organiseert vragen wij een vrijwillige bijdrage van € 12.

Bijdrage werkweken en excursies

Bij ons op school vinden er verschillende reizen en activiteiten plaats zoals excursies, werkweken, schoolreizen en sportactiviteiten. Deze vinden plaats onder schooltijd. Aan ouders vragen we een bijdrage. Ondanks het vrijwillige karakter van deze bijdrage wordt het onmogelijk om activiteiten aan te bieden, wanneer er geen inkomsten tegenover staan. Daarom vragen wij u vriendelijk dit in overweging te nemen bij uw beslissing om de vrijwillige bijdrage te voldoen. Bent u niet in staat om dit te doen, dan kijken we samen met u naar oplossingen.