Het Stedelijk Lyceum is een scholengemeenschap die midden in de maatschappij staat. Dat merk je aan ons onderwijs, de projecten die daar deel vanuit maken en onze samenwerking met scholen en universiteiten in de regio. Maar ook aan de samenwerking met bedrijven. We vinden het belangrijk dat je een goed beeld krijgt van wat het werken bij een bepaald soort bedrijf inhoudt. Dat doen we door bedrijven te bezoeken, bedrijven bij ons op school uit te nodigen voor een gastcollege en door vele vormen van stages.

Ook Kottenpark werkt samen met allerlei organisaties om het onderwijs eigentijds en aantrekkelijk te maken.

Onze samenwerkingspartners zijn: