Het Stedelijk is een scholengemeenschap die midden in de maatschappij staat. Dat merk je aan ons onderwijs, de projecten die daar deel vanuit maken en onze samenwerking met scholen en universiteiten in de regio. Maar ook aan de samenwerking met bedrijven. We vinden het belangrijk dat je een goed beeld krijgt van wat het werken bij een bepaald soort bedrijf inhoudt. Dat doen we door bedrijven te bezoeken, bedrijven bij ons op school uit te nodigen voor een gastcollege en door vele vormen van stages.

Ook Kottenpark werkt samen met allerlei organisaties om het onderwijs eigentijds en aantrekkelijk te maken.

Onze samenwerkingspartners zijn:

Pre-U activiteiten / samenwerking met Universiteit Twente 

Kottenpark is partnerschool van de Universiteit Twente. Hierdoor bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid aan om al vanaf leerjaar 1 masterclasses en workshops te volgen en deel te nemen aan zogeheten science labs. Zo maken zij al op jonge leeftijd kennis met belangrijke maatschappelijke thema’s, wetenschappelijke uitdagingen en (technologische) innovaties. Uiteraard sluiten de aangeboden programma’s aan bij het niveau en de belevingswereld van onze leerlingen. 

Vanaf 5 vwo kunnen leerlingen deelnemen aan het honours programma van de Universiteit Twente. Dat is een tweejarig traject waarin zij aan de slag gaan met academische en onderzoeksvaardigheden. Daarnaast staan ook helder presenteren, interdisciplinair samenwerken en reflecteren op jezelf en je rol in de maatschappij centraal in dit programma. Het is een mooi en uitdagend programma dat leerlingen naast hun reguliere vwo-lessen kunnen volgen aan de universiteit.