Op Kottenpark bieden we naast het reguliere onderwijsaanbod, activiteiten, bijzondere onderwijsvormen en examens aan. Voor deze bijzondere voorzieningen vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage. Ondanks het vrijwillige karakter van deze bijdrage behoeft het geen betoog dat het onmogelijk wordt om deze activiteiten, bijzondere vormen van onderwijs en examens te kunnen aanbieden, wanneer er geen inkomsten tegenover staan. We verzoeken u vriendelijk dit in overweging te nemen bij uw beslissing om de vrijwillige bijdrage te voldoen. Bent u niet in staat de ouderbijdrage te voldoen, dan kijken we samen met u naar oplossingen. Zie hiervoor ook de paragraaf “Hulp bij betaling” in de schoolgids.

Algemene vrijwillige bijdrage

De algemene ouderbijdrage is vrijwillig. Uw bijdrage is voor de school echer essentieel om een aantal extra activiteiten en materialen te kunnen bekostigen. De algemene ouderbijdrage is in totaal € 67,-. Deze bijdrage bestaat uit een algemeen gedeelte (€ 55,-) en een gedeelte ten behoeve van de ouderraad (€ 12,-). De algemene bijdrage (€ 55,-) wordt gebruikt voor: 

  • de huur van een kluisje
  • de aanschaf van de Studentcard
  • print en kopieerfaciliteit voor de leerling
  • verzekeringen
  • gebruik gereedschap en diverse materialen
  • gebruik atlassen, woordenboeken, examenbundels
  • abonnementen, mediatheek en/of bibliotheek
  • algemene activiteiten
     

€ 10,-
€   5,-
€ 10,-
€   7,-
€   5,-
€   5,-
€   5,-
€   8,-

 

Vrijwillige bijdrage ouderraad

Voor de activiteiten die de ouderraad organiseert, wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 12,-.

De ouderraad bepaalt zelf de bestemming van de bijdrage en legt verantwoording af aan de ouders/verzorgers. 

Bijdrage werkweken en excursies

Bij ons op school vinden er verschillende reizen en activiteiten plaats zoals excursies, werkweken, schoolreizen en sportactiviteiten. Deze vinden plaats onder schooltijd. Aan ouders vragen we hiervoor een vrijwillige bijdrage. Als je je intekent voor een activiteit, dan is betaling verplicht. Om deel te kunnen nemen aan de activiteit, moet de betaling vooraf gedaan zijn. 

Leerjaar 1       Gymnasium Elst-Nijmegen       €   20
Leerjaar 1   Excursie   €   25
Leerjaar 2   Skidag   €   30
Leerjaar 2   Xanten   €   20
Leerjaar 2   Trier   € 190
Leerjaar 2   Gymnasium Elst-Nijmegen   €   20
Leerjaar 2   Münster Kerstmarkt   €   10
Leerjaar 3   Excursie Westerbork   €   20
Leerjaar 4   Fitness   €   12
Leerjaar 4   Werkweek Londen   € 395
Leerjaar 4   Werkweek Berlijn   € 310
Leerjaar 4   Werkweek Parijs   € 390
Leerjaar 4   Thuiswerkweek   €   50
Leerjaar 4   Excursie maatschappijleer   €   18
Leerjaar 4,5,6   Excursie kunstvakken   €   25
Leerjaar 5   Oriëntatie op sport (6 lessen)   €   12
Leerjaar 5H, 6V   Sportoriëntatie   €   37,50
Leerjaar 5G, 6G   Romereis   € 750

Bijdrage voor bijzondere vormen van onderwijs en bijzondere examens

Naast regulier onderwijs biedt Kottenpark ook bijzondere onderwijsvormen en examens aan. Hiervoor vragen wij een verplichte ouderbijdrage. 

Leerjaar 1,2 en 3       Activiteitenweek 1       €   25,-
Leerjaar 1   Tekenetui    €    8,50
Leerjaar 3   Certificaat Frans   €   60,-
Leerjaar 3   Certificaat Duits (Goethe)   €   90,-
Leerjaar 3   Walibi   €   32,-
Leerjaar 5   Certificaat Engels (CAE)   € 285,-

Pre-University

       
2,3 vwo   Masterclasses   €  30,-
4 vwo   Masterclasses   €  37,50
5,6 vwo   Masterclasses   €  45,-
5,6 vwo   Honoursprogramma   € 225,-
    Leerlingenlab, per bezoek   € 100
Algemeen   Kunstklas Theater   € 400,-
Algemeen   Kunstklas Muziek   € 400,-
Algemeen   Kunstklas beeldende vormgeving   € 200,-
Algemeen
 
  - Vooropleiding Theaterdans
- Dansondersteuningsfonds
  € 750,-
€ 300,-
Algemeen   Wetenschap | Design | Techniekklas |    € 200,-
Algemeen   Vooropleiding conservatorium    nog niet bekend