De toelating tot de school is gratis. Ook het lesmateriaal van de vakken die leiden tot een regulier diploma is gratis.

Wel vragen we een vrijwillige ouderbijdrage voor extra’s die niet door het ministerie worden vergoed. U bent niet verplicht om deze bijdrage te voldoen, maar uw bijdrage is voor de school wel belangrijk om een aantal extra’s te kunnen bekostigen.

Deze is vastgesteld op € 55 en gebruiken we voor het volgende:

 

  • verzekeringen (5 euro)
  • algemene culturele en sportactiviteiten (20 euro)
  • gebruik atlassen, woordenboeken, examenbundels (7 euro)
  • abonnementen, mediatheek en/of bibliotheek (8 euro)
  • gebruik gereedschap en materialen (5 euro)
   

VRIJWILLIGE BIJDRAGE TEN BEHOEVE VAN DE OUDERRAAD

Voor de activiteiten die de ouderraad organiseert, wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 12,-. De ouderraad bepaalt zelf de bestemming van de bijdrage en legt verantwoording af aan de ouders/ verzorgers. Voor de algemene vrijwillige ouderbijdrage en de ouderbijdrage ten behoeve van de ouderraad ontvangen ouders in oktober een factuur van ons.

BIJZONDERE OPLEIDINGEN EN EXAMENS

Voor bijzondere opleidingen en examens en extra activiteiten die de school organiseert, wordt een aparte bijdrage gevraagd. Dit gaat om:

  • bijdrage voor werkweken en excursies
  • bijdrage voor bijzondere vormen van onderwijs en bijzonder examens (tto, sportstroom, theaterdans, muziekstroom, etc.)
  • ouderbijdrage voor activiteiten buiten het lesprogramma

Hieronder treft u van de betreffende locatie de exacte bedragen aan. Dat geldt eveneens voor de uitstapjes buiten school waarvoor de school een ongevallen- en reisverzekeringen heeft afgesloten. 

Klik hier voor het overzicht.

STICHTING LEERGELD EN JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR

Wat kunnen Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur Enschede voor uw kind betekenen?

Rondkomen kan een hele opgave zijn. Soms lukt dit niet omdat je als ouder gewoon te weinig geld hebt. Maar je wilt je kinderen wel de kans geven om mee te doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Samen met u als ouder helpt Leergeld kinderen uit Enschede. Ouders kunnen bijvoorbeeld een fiets, computer, schooltas, gymkleding aanvragen of vergoeding van de kosten voor een zwemdiploma, schoolreisje of studieweek. Vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan de contributie van een sport- of cultuurvereniging betaald worden. Dit kunnen muziek- of danslessen zijn, maar ook voetbal, judo of turnen. Ook zorgen wij dat kinderen over de juiste kleding en attributen beschikken. 

Leergeld Enschede is er voor kinderen van 4 t/m 17 jaar uit gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaalminimum. Dit kunnen gezinnen zijn met een inkomen uit een dienstverband, uitkering of onderneming. Voor kinderen van ondernemers die door corona minder inkomen hebben, zijn er ook mogelijkheden bij Leergeld Enschede. 

Meer weten? Neem dan een kijkje op de website (KLIK HIER) of neem contact met ons op.

Telefoon: 053 203 40 19 (maandag t/m donderdag 09.00 tot 12.00)
E-mailadres: info@leergeldenschede.nl
Website: WWW.LEERGELD.NL/ENSCHEDE