We houden je ouders regelmatig op de hoogte van je vorderingen en resultaten op school. Al je cijfers staan in Somtoday, ons leerlingvolgsysteem. Elke vakdocent publiceert zo spoedig mogelijk, na een schriftelijke of mondelinge overhoring of een proefwerk, het resultaat ervan in Somtoday. Je ziet dit in Somtoday uitgedrukt in een cijfer Je ouders kunnen je resultaten bekijken met een persoonlijk wachtwoord. Ook de mentor kan deze gegevens lezen. Jouw resultaten worden in drie officiële rapporten bekend gemaakt aan je ouders. Na elk rapport belt de mentor je ouders om in een persoonlijk gesprek de vorderingen te bespreken.

Je wordt bij ons geplaatst in een leerjaar en afdeling overeenkomstig het advies van de basisschool of de bevorderingsresultaten. Het kan voorkomen dat je veel beter presteert dan werd verwacht of dat je resultaten juist tegenvallen. Als je het beter doet, stelt de school voor om eventueel een “hoger niveau” (bijvoorbeeld van havo naar atheneum) te doen. Meestal zal dit bij de bevordering aan het einde van het schooljaar gebeuren.

Het omgekeerde komt ook voor. Het kan zijn dat het niveau toch te hoog gegrepen is. Dan vindt er overplaatsing naar een lager onderwijsniveau plaats. In ieder geval willen we je aan het begin van het derde leerjaar op de juiste plaats hebben. De overgangsrichtlijnen en PTA's kunt u via vinden onder het kopje onderwijs - toetsen en examens,  of klik hier