Kottenpark is een school voor havo, atheneum en gymnasium. Dat betekent dat je minimaal een mavo/havo advies nodigt hebt om bij ons geplaatst te kunnen worden.

Wij hebben uniforme brugklassen (havo, atheneum en gymnasium en gemengde brugklassen (havo/atheneum) en een tweejarige brugklas (m/h). We willen dat je vanaf de eerste dag uitgedaagd wordt op je eigen niveau. In onze dakpanklassen (havo/atheneum) werken wij op het hoogste niveau. Dat betekent dat je lessen en toetsen krijgt op vwo niveau. Zo kun je makkelijk doorstromen naar de tweede klas en hebben wij geen extra verhoogde norm, waar je aan moet voldoen. In de tweejarige brugklas krijg je les op mavo/havo niveau. We beginnen met in beeld brengen op welk niveau je bij de verschillende vakken zit.

Met een dyslexieverklaring heb je recht op extra ondersteuning en faciliteiten zoals tijdsverlenging of grootschrift. Het is belangrijk dat we daar zo snel mogelijk van op de hoogte zijn. Je mentor is je eerste aanspreekpunt hiervoor. Hij kan jou en je ouders vertellen hoe wij je daar op Kottenpark mee verder kunnen helpen.

Uiteraard. Kottenpark is een school die voor iedereen uitdagend onderwijs biedt. De kunstklassen zijn voor leerlingen die iets extra's kunnen en willen met hun kunstzinnig talent.

In onze folder beschrijven wij, hoe wij het bèta onderwijs geven bij ons op school en welke extra activiteiten je kunt doen. Bèta is een belangrijk onderdeel van Kottenpark en biedt je tal van mogelijkheden om je technisch talent te ontplooien.

Dat kan zeker. Ongeveer 40% van onze brugklasleerlingen kiest voor een extra kunststroom. De leerlingen van een kunstklas plaatsen wij in dezelfde klas. Daarom kunnen alle kunstklassen aansluitend op het rooster worden aangeboden hoef je niet te wachten.

Jazeker. Alle leerlingen die zich aanmelden op Kottenpark bespreken we met de leerkrachten. Op deze manier komen we meer over jou te weten en kunnen we rekening houden met wat je kunt.

Nee, dat is niet nodig. Je kunt met een vwo advies en een positief advies van je basisschool worden toegelaten tot het gymnasium. We gaan ervan uit dat je met een vwo advies en voldoende motivatie en nieuwsgierigheid ons gymnasium kunt volgen.

Het advies van jouw basisschool is leidend. De cito-toets telt niet mee in de plaatsing. Als je de toets slechter maakt, dan bespreekt de basisschool dat met jou. Als de toets beter is gemaakt, dan kan de basisschool het advies overwegen.

Lesuitval door ziekte is soms onvermijdelijk. In de onderbouw worden lessen vervangen door docenten om tussenuren zoveel mogelijk te voorkomen. Wij voeren een actief leesbeleid. Dat betekent dat je altijd een boek bij je moet hebben. Daarin kun je verder lezen als een les wordt vervangen. Je docent Nederlands geeft hiervoor leeslijsten en opdrachten.

Roosterwijzigingen worden zowel in Somtoday als op ons eigen infokanaal weergegeven. Check dus altijd even Somtoday of het infokanaal voordat je naar school fietst.