Heb je (tijdelijk) meer ondersteuning en/of begeleiding nodig, dan lees je hier welke mogelijkheden we daarvoor in huis hebben.

Locatie Ondersteunings Groep

We vinden het belangrijk dat (meer) ondersteuning laagdrempelig en toegankelijk is. Daarom zijn op alle locaties van Het Stedelijk Lyceum medewerkers van het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning aanwezig. Zij zijn onderdeel van de Locatie Ondersteuning Groep (LOG). Deze groep bestaat uit een teamleider ondersteuning, een ondersteuningsdocent, een ondersteuningsassistent en een orthopedagoog. Zij werken samen met het onderwijsteam van de locatie en kijken naar de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Jouw mentor is altijd het eerste aanspreekpunt voor eventueel meer ondersteuning. De onderwijsteams op jouw locatie en individuele docenten krijgen zonodig ondersteuning om aan te sluiten op jouw onderwijsbehoefte en ontwikkeling. Op Kottenpark is de heer Richter teamleider ondersteuning. De heer Postma is de ondersteuningsdocent, de heer Anastasiadis is de ondersteuningsassistent en mevr. Raamsman is onze orthopedagoog. Neem voor vragen over dit onderwerp gerust contact met hem op: trichter@hetstedelijklyceum.nl 

Dyscalculie

Heb je last van dyscalculie, dan helpen we jou op Het Stedelijk Lyceum graag verder om zo weinig mogelijk last van dit 'rekenprobleem' te hebben. Het is belangrijk dat we hiervan zo snel mogelijk op de hoogte zijn. Je kunt hiervoor bij je mentor terecht die indien nodig collega's kan inschakelen om jou verder op weg te helpen. 

Dyslexie

Heb je problemen bij het lezen en spellen of bij de vreemde talen, dan kun je last hebben van dyslexie. Het is belangrijk dat we daar zo snel mogelijk van op de hoogte zijn. Mevrouw Muller is het eerste aanspreekpunt hiervoor. Zij kan jou en je ouders vertellen hoe wij je daar binnen Het Stedelijk Lyceum mee verder kunnen helpen. Klik hier voor meer informatie. 

Trainingen

Op Het Stedelijk Lyceum Kottenpark vinden we het belangrijk dat je lekker in je vel zit. En dat is niet altijd vanzelfsprekend. Kan jouw zelfvertrouwen wel een boost gebruiken, dan is de faalangstreductietraining misschien wel iets voor jou. Vind je het moeilijk om contacten te leggen of word je gepest, dan kun je in aanmerking komen voor een sociale vaardigheidstraining. Je eerste aanspreekpunt hierover is je mentor.

Jeugdgezondheidzorg GGD

Op school is een vast team van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Twente aanwezig. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente. De JGZ zorgt er voor dat leerlingen zo gezond mogelijk opgroeien.

Als leerling op het voortgezet onderwijs komt er veel op je af. Leerlingen kunnen vragen stellen aan het JGZ-team over gezondheid, relaties, pesten, gevoel, lichaam, seks, roken, alcohol en drugs.

Het JGZ-team is er ook voor ouders. Het team kan ouders en verzorgers bijvoorbeeld ondersteunen rondom gezondheid en het omgaan met ziekte, gedragsproblemen, opvoedvragen, pesten enzovoort.

Huiswerkbegeleiding Lyceo

Vanaf januari 2019 biedt Lyceo huiswerkbegeleiding, bijles en examenbegeleiding aan op Het Stedelijk Lyceum Kottenpark. De vestiging van Lyceo bevindt zich in het schoolgebouw (Lyceumlaan 30). De begeleiding is voor leerlingen van alle niveaus, jaarlagen en scholen. Wij ondersteunen uw kind vakinhoudelijk, bij het aanleren van studievaardigheden en/of bij het maken van een goede planning.   

Even voorstellen

Het team bestaat uit een groep begeleiders met elk hun eigen kwaliteiten. We werken aan het vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van iedere leerling. Dit doen we bijvoorbeeld door leerlingen actief te laten oefenen met plannen en hen te leren hoe ze zelf antwoorden kunnen vinden op vragen over de leerstof. Sophie Jager is de vestigingscoördinator, zij leidt het team en deze vestiging. De  vestigingcoördinator onderhoudt ook het contact met de rector, mentoren en andere betrokkenen binnen de school. Op die manier werkt Lyceo samen met de school aan het verbeteren van de schoolresultaten van leerlingen.

Indien u vragen heeft over onze diensten of wilt starten met onze begeleiding, kunt u contact opnemen om een vrijblijvend kennismakingsgesprek in te plannen. Lyceo is elke werkdag tussen 13:30 uur en 17:30 uur te bereiken via 06-51 222 830 of sophie.jager@lyceo.nl

Sophie Jager
Vestigingscoördinator Stedelijk Lyceum Kottenpark

Huiswerkbegeleiding
Het doel van de huiswerkbegeleiding is het zelfstandig leren plannen, leren van het huiswerk en het verbeteren van de resultaten. Onder begeleiding van Lyceo maakt de leerling huiswerk in het lokaal. We maken dagelijks een planning met de leerling, geven extra uitleg, overhoren het leerwerk en controleren het maakwerk en onderhouden contact met ouder(s)/verzorger(s) en mentoren over de voortgang van de leerling. Lyceo biedt 5, 4 of 3 dagen per week huiswerkbegeleiding aan van 13:30 tot 17:30 in lokaal 28.

Bijles
Het doel van bijles is om te groeien in zelfvertrouwen, de vakkennis te vergroten en resultaten te verbeteren. Tijdens de bijles krijgt de leerling individuele begeleiding (uitleg en oefeningen) voor een vak naar keuze. In overleg bepalen we de frequentie en dagen waarop de bijlessen plaatsvinden. We werken met strippenkaarten voor 5, 10 of 20 uur bijles en deze bijleskaart is een jaar geldig.
 

Examentraining
Het doel van de examentrainingen is om te groeien in zelfvertrouwen en om goed voorbereid te starten met de schoolexamens en/of het centraal examen. Tijdens de trainingen is er klassikale uitleg, individuele uitleg en zijn er oefenmomenten. Elke leerling krijgt een eigen door Lyceo ontwikkelde examenbundel. Deze is aanvullend op de bekende examenbundels die deel uitmaken van het boekenpakket van uw zoon/dochter. Afhankelijk van het gekozen vak en niveau duurt een training 2 of 3 dagen. Vanaf de herfstvakantie zijn er in elke vakantie examentrainingen. Wanneer een training niet op de eigen locatie beschikbaar is, kan er ook een training worden gevolgd op een van onze andere vestigingen in het land. Inschrijven voor één of meerdere examentrainingen kan via www.lyceo.nl/kottenpark
Wij raden u van harte aan om niet te lang te wachten met inschrijven zodat u verzekerd bent van een plek.

Het Lyceo Examenjaar
Het doel van het Lyceo Examenjaar is om te groeien in zelfvertrouwen, resultaten te verbeteren en goed voorbereid te starten met de schoolexamens en/of het centraal examen. Dit is een intensieve en persoonlijke vorm van begeleiding volgens een op maat gemaakt programma. In overleg bepalen we het programma, wat bestaat uit een combinatie van onze diensten (zoals huiswerkbegeleiding, bijles en examentrainingen).
 

Via onderstaand adres kunnen ouders zich aanmelden dan wel een informatiepakket aanvragen:
https://www.lyceo.nl/vestigingen/enschede/stedelijk-lyceum-kottenpark/

In dit informatiepakket zijn ook de tarieven benoemd. Desgewenst worden ouders uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Praktische informatie

Openingstijden 
Elke werkdag van 13:30 uur tot 17:30 uur

Het Stedelijk Lyceum Kottenpark                    
Lyceumlaan 30 | Lokaal: 28
 

Contactgegevens
06-51 222 830
info@lyceo.nl
www.lyceo.nl

Wat doet de JGZ op school?

Op verschillende momenten komt het JGZ-team zichzelf voorstellen in de klas (vaak in de tweede en vierde klas). Ook worden er diverse gezondheidsvragenlijsten afgenomen. In de tweede klas wordt een gezondheidsvragenlijst thuis samen met ouders ingevuld. Later vullen leerlingen zelf een vragenlijst in. Daarnaast kunnen mentoren een aandachtspuntenlijst invullen. Ook kan school, met toestemming van ouders en leerlingen, advies vragen aan het JGZ-team hoe een leerling extra ondersteund kan worden. Mocht het nodig zijn, dan kunnen er extra afspraken gepland worden met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Op deze manier worden leerlingen en ouders ondersteund die dat nodig hebben.

Daarnaast werken de jeugdarts, school en gemeente nauw samen als het gaat om schoolverzuim. Wanneer schoolverzuim ontstaat door bijvoorbeeld ziekte, kijkt de jeugdarts mee of en op welke manier een leerling weer naar school kan gaan.

Contact met het JGZ-team op school

Zijn er vragen over gezondheid en opgroeien? Ouders en leerlingen mogen altijd contact opnemen met het JGZ-team op school door te mailen, bellen of appen.

Daarnaast kunnen leerlingen online ook veel informatie over gezondheid vinden op www.jouwggd.nl. Hier is ook een anonieme chatmogelijkheid aan verbonden. Ouders vinden online informatie over opvoeden en opgroeien op www.loes.nl.

Verpleegkundig specialist GGZ afdeling jeugd en gezondheid: mevrouw N. Snoek en verpleegkundige mevrouw S. Timmers.

Email: n.snoek@ggdtwente.nl en s.timmers@ggdtwente.nl

Schoolwijkcoach en Leerplichtambtenaar

Om een goede ondersteuning te bieden en te zorgen dat je je ook aan de regels houdt hebben wij regelmatig contact met de schoolwijkcoach en de leerplichtambtenaar.

De schoolwijkcoach kan er voor je zijn als je niet lekker in je vel zit en de oorzaak buiten school aanwezig is. Teven kan de schoolwijkcoach zoeken naar hulp buiten school. Dit doen wij altijd samen met je ouders. Onze schoolwijkcoach is M. Wind (m.wind@wijkteamsenschede.nl).

Onze leerplichtambtenaar ziet er samen met ons op toe dat je op tijd in de les zit en dat je ook alle lessen volgt. Zonder goedgekeurde aanvraag (v.b. tandarts e.d.) mag je niet zomaar de les missen. Onze leerplichtambtenaar heet S. ter Beek (s.ter.beek@enschede.nl).