Heb je (tijdelijk) meer ondersteuning en/of begeleiding nodig, dan lees je hier welke mogelijkheden we daarvoor in huis hebben.

Locatie Ondersteunings Groep

We vinden het belangrijk dat (meer) ondersteuning laagdrempelig en toegankelijk is. Daarom zijn op alle locaties van Het Stedelijk medewerkers van het CENTRUM VOOR ONDERWIJS EN ONDERSTEUNING aanwezig. Zij zijn onderdeel van de Locatie Ondersteuning Groep (LOG). Deze groep bestaat uit een teamleider ondersteuning, drie ondersteuningsdocenten en een orthopedagoog. Zij werken samen met het onderwijsteam van de locatie en kijken naar de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Jouw mentor is altijd het eerste aanspreekpunt voor eventueel meer ondersteuning. De onderwijsteams op jouw locatie en individuele docenten krijgen zonodig ondersteuning om aan te sluiten op jouw onderwijsbehoefte en ontwikkeling. Op Kottenpark is de heer Richter teamleider ondersteuning en per 1 februari 2024 mevrouw Visschedijk. De heer Postma, de heer Anastasiadis en mevrouw van der Wetering zijn de ondersteuningsdocenten. Mevr. Raamsman is onze orthopedagoog. Neem voor vragen over dit onderwerp gerust contact op: TRICHTER@HETSTEDELIJK.NL 

 

Dyscalculie

Heb je last van dyscalculie, dan helpen we jou op Het Stedelijk Lyceum graag verder om zo weinig mogelijk last van dit 'rekenprobleem' te hebben. Het is belangrijk dat we hiervan zo snel mogelijk op de hoogte zijn. Je kunt hiervoor bij je mentor terecht die indien nodig collega's kan inschakelen om jou verder op weg te helpen. 

Dyslexie

Heb je problemen bij het lezen en spellen of bij de vreemde talen, dan kun je last hebben van dyslexie. Het is belangrijk dat we daar zo snel mogelijk van op de hoogte zijn. Mevrouw Muller (mmuller@hetstedelijk.nl) is het eerste aanspreekpunt hiervoor. Zij kan jou en je ouders vertellen hoe wij je daar binnen Het Stedelijk Lyceum mee verder kunnen helpen. Klik HIER voor meer informatie. 

Trainingen

Op Het Stedelijk Lyceum Kottenpark vinden we het belangrijk dat je lekker in je vel zit. En dat is niet altijd vanzelfsprekend. Kan jouw zelfvertrouwen wel een boost gebruiken, dan is de faalangstreductietraining misschien wel iets voor jou. Vind je het moeilijk om contacten te leggen of word je gepest, dan kun je in aanmerking komen voor een sociale vaardigheidstraining. Je eerste aanspreekpunt hierover is je mentor.

Jeugdgezondheidzorg GGD

Op school is een vast team van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Twente aanwezig. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente. De JGZ zorgt er voor dat leerlingen zo gezond mogelijk opgroeien.

Als leerling op het voortgezet onderwijs komt er veel op je af. Leerlingen kunnen vragen stellen aan het JGZ-team over gezondheid, relaties, pesten, gevoel, lichaam, seks, roken, alcohol en drugs.

Het JGZ-team is er ook voor ouders. Het team kan ouders en verzorgers bijvoorbeeld ondersteunen rondom gezondheid en het omgaan met ziekte, gedragsproblemen, opvoedvragen, pesten enzovoort.

Wat doet de JGZ op school?

Op verschillende momenten komt het JGZ-team zichzelf voorstellen in de klas (vaak in de tweede en vierde klas). Ook worden er diverse gezondheidsvragenlijsten afgenomen. In de tweede klas wordt een gezondheidsvragenlijst thuis samen met ouders ingevuld. Later vullen leerlingen zelf een vragenlijst in. Daarnaast kunnen mentoren een aandachtspuntenlijst invullen. Ook kan school, met toestemming van ouders en leerlingen, advies vragen aan het JGZ-team hoe een leerling extra ondersteund kan worden. Mocht het nodig zijn, dan kunnen er extra afspraken gepland worden met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Op deze manier worden leerlingen en ouders ondersteund die dat nodig hebben.

Daarnaast werken de jeugdarts, school en gemeente nauw samen als het gaat om schoolverzuim. Wanneer schoolverzuim ontstaat door bijvoorbeeld ziekte, kijkt de jeugdarts mee of en op welke manier een leerling weer naar school kan gaan.

Contact met het JGZ-team op school

Zijn er vragen over gezondheid en opgroeien? Ouders en leerlingen mogen altijd contact opnemen met het JGZ-team op school door te mailen, bellen of appen.

Daarnaast kunnen leerlingen online ook veel informatie over gezondheid vinden op WWW.JOUWGGD.NL. Hier is ook een anonieme chatmogelijkheid aan verbonden. Ouders vinden online informatie over opvoeden en opgroeien op WWW.LOES.NL.

Schoolarts van de  GGZ afdeling jeugd en gezondheid: mevrouw M. Temmink en verpleegkundige mevrouw S. Timmers.

Email: M.TEMMINK@GGDTWENTE.NL en S.TIMMERS@GGDTWENTE.NL

 

Schoolwijkcoach en Leerplichtambtenaar

Om een goede ondersteuning te bieden en te zorgen dat je je ook aan de regels houdt hebben wij regelmatig contact met de schoolwijkcoach en de leerplichtambtenaar.

De schoolwijkcoach kan er voor je zijn als je niet lekker in je vel zit en de oorzaak buiten school aanwezig is. Teven kan de schoolwijkcoach zoeken naar hulp buiten school. Dit doen wij altijd samen met je ouders. Onze schoolwijkcoach is Nicole Brookhuis (N.BROOKHUIS@WIJKTEAMSENSCHEDE.NL).

Onze leerplichtambtenaar ziet er samen met ons op toe dat je op tijd in de les zit en dat je ook alle lessen volgt. Zonder goedgekeurde aanvraag (v.b. tandarts e.d.) mag je niet zomaar de les missen of te laat komen. Onze leerplichtambtenaar mevrouw Maureen Hulscher (M.HULSCHER@ENSCHEDE.NL